Skoleleder til Mosedeskolen i Greve (genopslag)

Greve Kommune, Greve

På Mosedeskolen står 730 elever, 80 medarbejdere samt forældre klar til at byde dig velkommen. Du vil blive en del af en traditionsrig og faglig stærk skole.

Mosedeskolen har tre spor samt SFO og klub, og er en af ni folkeskoler i Greve. Skolen er velfungerende og eleverne klarer sig godt. Der er høj faglighed og gode resultater, og samtidig er der plads til yderligere udvikling.

Fundament og udvikling

Mosedeskolen er en skole, der har et solidt elevgrundlag, og hvor stort set alle af områdets forældre søger skolen. Skolen er bl.a. kendetegnet ved en høj faglighed, stolte traditioner og en forældregruppe, der er aktive og bakker op om skolen.

Som ny leder skal du møde skolen med respekt for det eksisterende, samtidig med, at du leder efter potentialer for justeringer indenfor den eksisterende ramme. Skolen har et personale med faglige ambitioner på elevernes vegne, og personalet er gode og vigtige at have tæt involveret i udviklingen af skolen.

Ledelsen på skolen er et team, der ”sidder sammen”. Det gør de i rent bogstavelig forstand, men også i overført betydning. Derfor skal du som ny leder være med på at være en tæt og integreret del af et team, samtidig med at det er tydeligt, at du som skolens leder kan sætte retning, og at du kan lede både opad og nedad.

Dialog, involvering, beslutninger

Det er vigtigt for både personale, medledere og forældre, at du er tydelig i dine beslutninger, og hvad der motiverer beslutningerne. Der er behov for, at du er en dygtig kommunikator, både i tale og på skrift. Det gælder både kommunikationen internt på skolen og til forældrene.

I dit ledelsesarbejde formår du at motivere medarbejdere og ledere, og få bragt deres forskellige kompetencer i spil, så al den gode viden, der er på skolen, hele tiden er aktiv.

I det daglige er der også en forventning om, at du er synlig på skolen og at det falder dig naturligt at være opsøgende overfor medarbejdere, elever og forældre.

Det personlige

Du er en leder, hvor dialog og relationsdannelse ligger som en del af dit dna. Du er et vedholdende, oprigtigt og engageret menneske, og med din erfaring og anerkende menneskesyn hviler du i dit eget lederskab.

Hvis du er naturligt tillidsvækkende, er et afbalanceret menneske med styr på dit etiske kompas, besidder et moderne og rummeligt børnesyn, er pragmatisk og med en kort vej til latter, så er du et godt match til skolen.

Administrativ ledelse

Du skal have erfaring med den driftsmæssige del af ledelsesopgaven. Som skoleleder har du det overordnede ansvar for en stor økonomi, og du skal derfor have god indsigt i hvordan en skoles økonomi er sammensat, og hvordan den skal styres. Det betyder ikke, at du skal være en haj ned i den enkelte celle i et regneark, men du skal have styr på de store linjer i den administrative ledelse.

Din baggrund

Vi forventer at du er en erfaren leder fra folkeskolen, der har lyst til at være en aktiv del af skolens hverdag, og kan bidrage til at sikre et fagligt, pædagogisk og didaktisk stærkt miljø. Du har din lederuddannelse på plads, eller ønsker at gennemføre den på minimum diplomniveau.

Skolevæsenet i Greve

Mosedeskolen er sammen med de øvrige skoler i Greve Kommune optaget af i fællesskab at udvikle det samlede skolevæsen med respekt for den enkelte skoles særkende og skolelederens selvstændige ledelsesrum. I den kommende tid skal der arbejdes med at implementere en netop vedtaget Børne- og Ungepolitik, samt en større forandring af det specialpædagogiske område.

Opsummering

For at blive en succes som skoleleder på Mosedeskolen, tror vi på at du:

  • Leder forandringer med respekt for det eksisterende
  • Er tæt på både dine medledere og personalet
  • Fastholder og udvikler samarbejdet med forældrene om deres børns skolegang
  • Er aktiv i at lede opad, og bidrage til det fælles i kommunen

Proces

Stillingen ønskes besat pr. 1.8.2024.

Ansættelsesudvalget er bredt sammensat af medarbejdere fra både undervisning og fritid, ledere på skolen, forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer og en skolelederkollega. Souschefen i Center for Dagtilbud & Skoler er personaleansvarlig for skolelederne, og er formand for ansættelsesudvalget.

Der vil være to runder samtaler. 1. runde finder sted d. 3.6.2024 og 2. runde er d. 10.6.2024.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte souschef i Center for Dagtilbud og Skoler Mette Harder, telefon 40 31 05 85. Ønsker du at besøge skolen skal du kontakte viceskoleleder Line Vahlgren Thranov, telefon 20 68 88 22.

Løn og ansættelse sker efter gældende regler, og fastsættes efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Der er ansøgningsfrist d. 28.5.2024


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Afdelingsleder", og befinder sig i kategorien "Ledelse og personale".

Arbejdsstedet er beliggende i Greve.

Greve Kommune ligger centralt ved Køge Bugt Motorvejen kun 20 kilometer fra Rådhuspladsen i København. Der er tre S-togstationer som sikrer, at du i løbet af 20 minutter kan komme til - og fra hovedstaden. Der er omkring 50.000 indbyggere i kommunen.
Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
  • Afdelingsleder
  • Greve