Daglig leder til DGI-institution i [xxxxx]

Hørning

Da vores nuværende leder har søgt nye udfordringer, søger vi en leder til vores dejlige nyopstartede institution Sommerbæk Børnehus, som er en del af Hørning Dagtilbud.

Sommerbæk Børnehus blev bygget færdig i sommeren 2023, hvor en medarbejdergruppe på nu 26 medarbejdere har indrettet 7 stuer. Vi har eget motorikrum, dejligt stort fællesrum og produktionskøkken til vores madordning.

Sommerbæk Børnehus er bygget sammen med Sommerbæk Skole, hvor vi nyder rigtig godt af de fælles lokaler vi har til rådighed eks. idrætsfaciliteter, så vi derigennem kan udvikle på vores vision for vores DGI certificerede institution: ”Sammen bevæger vi små ben til at tage store skridt”.
Hele den vision er vi kommet rigtig godt i gang med, med hjælp fra vores engagerede medarbejdere, som vægter høj faglighed, og som ser muligheder frem for begrænsninger.

Medarbejderne søger en daglig leder, som arbejder dialogbaseret og som både retter sin nysgerrighed mod den enkelte medarbejder, men også mod den samlede personalegruppe. Den daglige leder skal være nærværende og tilgængelig i institutionen, så der gives mulighed for pædagogfaglig sparring og understøttelse af medarbejderne, når der er brug for det.

Vi forventer, at du som ansøger
 • Har en pædagogisk baggrund gerne med ledelseserfaring.
 • Har en ansvarlig og pligtopfyldende indstilling til jobbet.
 • Kan balancere mellem det driftsmæssige og personalemæssige.
 • Har en anerkendende og positiv tilgang til arbejdet og lederkollegaer.
 • Kan og har lysten til at arbejde selvstændigt med alsidige arbejdsopgaver.
 • Kan dokumentere både mundtligt såvel som skriftligt.
 • Har et godt humør, et positivt livssyn og let lader dig begejstre.


Vi kan tilbyde
 • Spændende faglige udfordringer.
 • Stor indflydelse på egen arbejdssituation og dermed høj grad af frihed og ledelsesrum.
 • En dynamisk arbejdsplads i stadig udvikling
 • Dygtige og engagerede lederkolleger, som vil faglig udvikling gennem kurser, og samarbejde i ledergruppen


Dine arbejdsopgaver bliver
 • Daglig personaleledelse herunder at vejlede, guide, motivere og inspirere det pædagogiske personale.
 • At tilrettelægge, fastholde og udvikle afdelingens daglige pædagogiske praksis med afsæt i dagtilbuddets værdier og naturligvis i samarbejde med de pædagogiske medarbejdere.
 • At inspirere og motivere til praksisnære udviklingstiltag.
 • At indgå i et tæt forældresamarbejde sammen med de pædagogiske medarbejdere, og have kontakt på ledelsesniveau.
 • At understøtte udviklingen af faglighed i forhold til de krav, medarbejderne møder i deres pædagogiske arbejde.
 • At være en aktiv del af dagtilbuddets ledelsesteam, hvor vi løfter i flok.
 • Arbejde for det gode arbejdsmiljø, og et lavt sygefravær.


I Hørning Dagtilbud er vores vision: ”Vi bygger broer mellem børnenes livsfaser og skaber stjernestunder, der giver alle børn lys i øjnene”
I vores dagtilbud fremmer vi børnenes dannelse, trivsel, læring og udvikling gennem pædagogiske læringsmiljøer, tillidsfulde børnefælleskaber og relationer, der skaber tryg tilknytning.

Hørning Dagtilbud er et mangfoldigt dagtilbud bestående af syv institutioner. Vores børnehuse ligger i Hørning mellem Århus og Skanderborg, hvilket betyder, der er gode bus- og togforbindelser.

Institutionerne er forskellige på hver sin måde, hvilket er styrken i vores samarbejde på tværs af Hørning Dagtilbud.

Vi arbejder ud fra vores fælles værdier, som er: Engagement, Samarbejde, Nytænkning og Nærvær.

Derfor har vi en forventning om
 • At du er en dedikeret fagperson, der leverer høj pædagogisk kvalitet og som udvikler og udfordrer fagligheden, for at kunne skabe det bedst mulige læringsmiljø.
 • At du kommunikerer ligeværdigt i alle relationer og udviser tillid til andre, respekterer forskellighed og hjælper på tværs af stuer og afdelinger.
 • At du ser den pædagogiske praksis, som en dynamisk proces, hvor vi forholder os nysgerrigt, åbent og undersøgende på, hvor vi lykkes, og hvor vi er udfordrede.
 • At du bringer dig selv i spil i samvær med børnene og gør dig umage med at favne alle børn i inkluderende og motiverende fællesskaber og læringsmiljøer.


Er du interesseret i stillingen,
så forventes der, at du kontakter Dagtilbudsleder Finn Kejfe Abrahamsen, telefon 24 99 88 98 eller på mail: [email protected] i forhold til en aftale om besøg, hvor du kan danne dig et indtryk af institutionen.

Startdato
1. august 2024 eller umiddelbart derefter.

Ansøgningsfrist
Onsdag den 12. juni 2024.

Første samtale afholdes tirsdag den 18. juni 2024
Anden samtale afholdes onsdag den 26. juni 2024

Vi sikrer naturligvis fuld fortrolighed i ansøgnings- og ansættelse.

Ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt. Ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækstvirksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.
Kilde: Jobnet.dk


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Afdelingsleder", og befinder sig i kategorien "Ledelse og personale".

Arbejdsstedet er beliggende i Hørning.

Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • Afdelingsleder
 • Hørning
 • Onsdag den 12. juni 2024