Plejehjemsleder til Bertram Knudsens Have

Kolding

Koldings største plejehjem søger en plejehjemsleder, der kan skabe selvværd og sammenhæng i tæt samarbejde med både beboere, pårørende, personale og den øvrige ledergruppe.

Vi søger en leder, der brænder for et godt miljø at leve, bo og arbejde i.

Bertram Knudsens Have
Bertram Knudsens Have fejrede sidste år sit 10-års jubilæum og består af 90 plejeboliger. Vi er privilegeret med lyse omgivelser, hvor cirka 120 medarbejdere fordelt på SSA, SSH, sygehjælpere, sygeplejerske, ergoterapeut, pædagoger, køkkenpersonale, teknisk service, rengøring og dygtige ufaglærte, som alle arbejder ud fra vores tre nøgleværdier: hjemlighed, nærvær og fleksibilitet.

Vi er stolte af, at vi sammen har en stor faglig- og relationel viden om borgerne, hvor de fleste har brug for en kompleks pleje og har særlige behov for personlig støtte og omsorg for at have en god og indholdsrig hverdag. Vi arbejder ud fra personcentret omsorg, med perspektivskifte og borgerkonferencer som understøttende elementer, og vi har faglige nøglepersoner, som er med til at sikre, at vores beboerne oplever selvværd, værdighed og ansvar for deres eget liv.

Bertram Knudsens Haves ledergruppe består, ud over plejehjemslederen, af en assisterende leder, tre gruppeledere og en ledende økonoma. Vi arbejder sammen for at skabe en god balance mellem medarbejdernes faglighed og trivsel og vores beboeres behov og livsglæde. For os er det vigtigt at arbejde involverende og tværfagligt, og vi prioriterer samarbejde både internt og eksternt.

Plejehjemsleder Bertram Knudsens Have
Vi søger efter en erfaren plejehjemsleder, der med synliglighed, faglighed og nærvær tør sætte sig selv i spil som leder. Du er uddannet sygeplejerske eller en tilsvarende sundhedsfaglig uddannelse, hvor du især har erfaring fra ældreområdet. Du har naturligvis suppleret din ledererfaring med en lederuddannelse.

Vi håber, du intuitivt køber ind på Kolding Kommunes ledelsesgrundlag "Fælles om ledelse". Du skal udvikle kulturen på Bertram Knudsens Have, som efter 10 år med sammen leder har brug for, at du sætter rammen for det fælles lederskab.Du sætter og følger op på organisationens mål, viser retning og er værdiskabende i nærværet med medarbejderne. Du er tilgængelig for beboere, pårørende og interessenter.

Vi arbejder på Bertram Knudsens Have med kvalitetssikring gennem forbedringsmodellen, hvor vi lige nu er i gang med TOBS. Vi bruger vores indsigter til at skabe bedre arbejdsgange, vidensdele tværfagligt omkring borgerne for derigennem at løfte de faglige fællesskaber. Vi prioriterer at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor trivsel, bæredygtigt arbejdsliv, samt forebyggelse af sygefravær er naturlige fokusområder. Vi oplever, der hele tiden sker noget nyt på vores område, og derfor er der også behov for, at vi løbende reflekterer over organisation og organisering.

Det vigtigste for os er, at der skabes mest muligt selvværd og sammenhæng for beboere og deres pårørende. Derfor er vi ikke kun optaget af det, der sker i dag, men vi har også blik for fremtiden både på Bertram Knudsens Have og kommunens øvrige plejehjem. Du skal løbende have lyst til at udvikle og forbedre dine egne evner inden for ledelsesfeltet. Ældre området stå overfor store forandringer, og for at lykkes skal du have mod, risikovillighed og lyst til at arbejde på tværs i organisationen.

Du kommer med en naturlig autoritet og empati, og du møder mennesker med en anerkendende og involverende tilgang. Du har øje for både trivsel og faglighed, hvor du ser de gode løsninger og er ikke bange for at udfordre det, der ikke giver mening. Du kommunikerer klart og tydeligt, og du får et naturligt følgeskab i en til tider kompleks hverdag med tydelige mål. Du både har og tager ansvar for økonomistyring og drift af plejehjemmet, sådan ressourcerne bruges bedst muligt til gavn for beboerne. Du bliver selvfølgelig understøttet af kommunes dygtige økonomikonsulenter.

Du bliver ansat i en politisk ledet organisation, så vi forventer, du har erfaring i at følge og implementere politiske målsætninger og strategier.

Hvem er vi?
Vi har i Kolding kommune ti kommunale plejehjem, og vi vil gerne markere os, som de bedste på landkortet i forhold til at udvikle os ud fra Borgerens Centrum i samarbejde med medarbejdere, der er stolte over deres arbejde på ældreområdet.

Du bliver en del af ledergruppe under chefen for plejehjem, aktivitet, køkken og demensområdet som består af chefen, ni plejehjemsledere og en cheføkonoma, for hvem forbundethed og samskabelse er en selvfølgelighed. Ledergruppen prioriteter kompetenceudvikling, og derfor får de også gruppesupervision, ligesom du som plejehjemsleder vil få mulighed for at få ledersparring hos en coach.

Fra din nærmeste leder kan du forvente feedback, tæt opfølgning på dig i dine ledelsesopgaver, støtte og hjælp til de svære opgaver og frihed under ansvar til at skabe de bedste rammer for trivsel for både beboere og medarbejdere på Bertram Knudsens Have. Der forventes til gengæld en høj grad af økonomisk ansvarlighed, mod til at turde udfordre vaner og rutiner samt risikovillighed til at forandre og tilpasse kerneopgaven.

Du bliver ansat i Senior,- Sundheds, - og Fritidsforvaltningen, hvor vi arbejder med Borgerens Centrum ud fra vores stærke vision: Selvværd og sammenhæng i alt hvad vi siger og gør. Vision er handlingsorienteret. Vi altid stiller os nysgerrige an for sammen med borgeren at skabe mening og gøre det, der er meningsfuldt for borgeren muligt i fagland. Vores adfærd kendetegnes ved at følge fem leveregler

 • Tal et sprog alle mennesker forstår
 • Alt indenfor din radar er dit ansvar
 • Det er Beboerens plan/aftale
 • Sæt fællesskabet i spil
 • Gå Beboeren i møde

Vi står på et ledelsesgrundlaget "Sammen om ledelse", som tager udgangspunkt i en realisering af Borgerens Centrum og de øvrige koncernstrategier ud fra følgende overskrifter: Mennesket først, Ledelse tæt på, Træning, Fællesskaber, Resultater.

For at kunne lykkes i stillingen som plejehjemsleder er en fordel, hvis du kommer med ledelseserfaringer og kompetencer indenfor:

 • Personcentret ledelse
 • Designledelse
 • Forandringsledelse
 • Strategisk ledelse
 • Resultat orienteret ledelse/datadrevet ledelse.

Flere oplysninger.
Selvværd og Sammenhæng

Kolding Kommunes ledelsesgrundlag

Du er velkommen til at kontakte Gitte Meyer, som er Chef for plejehjem, aktivitet, køkken på Tlf. 23745658. Du er også meget velkommen til at komme forbi og få en kop kaffe inden du sender din ansøgning.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst efter principperne i Ny Løn og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgning via knappen "ansøg"
Ansøgningsfrist er den 12. juni 2024. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt senest 1. August 2024.

Vi afholder 1. samtalerunde mandag d. 17. juni og 2. samtale tirsdag d. 25. juni. Der vil indgå både en case ved 1. samtale og en personprofilanalyse inden 2. Samtale. Det kan også blive trukket referencer efter nærmere aftale forud for 2. samtale.

Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.

Kolding Kommune opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=abf8b78f)
Kilde: Jobnet.dk


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Afdelingsleder", og befinder sig i kategorien "Ledelse og personale".

Arbejdsstedet er beliggende i Kolding.

Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • Afdelingsleder
 • Kolding
 • Onsdag den 12. juni 2024