Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Forretningsanalytiker til udvikling af ATP’s arbejdsmarkedsløsninger

Job i Nordsjælland

Kan du bygge bro mellem interessenternes krav og ønsker?
Som forretningsanalytiker er du med til at udvikle forretningsprocesser og implementere løsninger, der både imødekommer kundernes behov og opfylder de lovgivningsmæssige krav. Sammen med dine kollegaer udvikler du løsninger, der giver virksomhederne økonomiske incitamenter til at ansætte flere elever, løsninger der udbygger barselsudligningen i Barsel.dk, eller løsninger, der sikrer, at lønmodtagerne får udbetalt feriepenge.

Vi søger dig, der kan være med fra idé til implementering. Dig, der kan knuse problemer, drive opgaverne og er god til at formidle komplekse problemstillinger forståeligt. Forretningens processer går helt fra kunderne henvender sig, til pengene står på kontoen. Din opgave bliver at analysere og systematisere de lovgivningsmæssige krav, så de forenes med kundernes ønsker til gode og effektive løsninger.

Har du blik for data og forretningsanalyse?
ATP’s arbejdsmarkedsløsninger er i høj grad databaserede, og derfor er det er en fordel, hvis du har en god data- og procesforståelse. Du er stærk på analyse og har gerne erfaring med forretningsanalyse fra anden større virksomhed med mange kunder og interessenter. Vores arbejde har ophæng i lovgivningen, og vi arbejder tæt sammen med både ministerier, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter. Derfor er det desuden en fordel, hvis du kan begå dig i den politiske omverden, som ATP’s arbe...