Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Fagligt velkvalificeret pædagog/-medhjælper til Aarupskolens helhedstilbud

Job på Fyn

Aarupskolen søger en fagligt velkvalificeret pædagog eller pædagogmedhjælper pr. 1. marts 2021 og gerne før.

Hvem er du


Vi lægger vægt på, at du:

 • har gode pædagogiske erfaringer og kompetencer
 • har et godt blik for børn og unge i udsatte positioner
 • arbejder fagligt og målrettet med det pædagogiske arbejde og ligeledes kan dokumentere det både skriftligt og mundtligt
 • er tydelig, rummelig, robust og nærværende
 • arbejdet ud fra en fagligt pædagogisk viden/teori og anvender den i det pædagogiske praksis i både skole og fritid
 • kan anvende observationer og iagttagelser struktureret
 • mestrer at arbejde på tværs af opgaver og personalegrupper og ind i teams
 • kan håndtere pædagogiske problemstillinger og løse konflikter konstruktivt, anerkendende og inkluderende
 • prioriterer et tæt forældresamarbejde
 • har kompetencer til at samarbejde tværfagligt og sætte din viden i spil i forhold til andre faggrupper
 • har gode samarbejdsevner, tålmodighed og humor.

Hvem er vi


Helhedsafdelingen
Eleverne i helhedsafdelingen er kendetegnet ved at være normaltbegavede børn i følelsesmæssige, adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder. For disse børn/elever gælder komplekse familiemæssige udfordringer, som kræver en helhedsorienteret indsats mellem skole, myndighed, PPR og familieindsatser. Det betyder, at eleverne i en p...