Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Pædagog med specialpædagogiske kompetencer indenfor børn og unge området, søges til praktisk pædagogisk støtte i hjem...

Job på Fyn

Carelink søger en dygtig og robust pædagog med specialiseret erfaring indenfor arbejdet med børn og unge med store udfordringer.

Den konkrete opgave er ved en 10 årig dreng som er født med en genfejl, der kommer til udtryk ved infantil autisme, lettere mental retardering, epilepsi og adfærdsforstyrrelse. Drengen har en udadreagerende adfærd, som man skal kunne håndtere med den rigtige pædagogiske tilgang ligesom det også er vigtigt, at kunne håndtere drengens sociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder på en hensigtsmæssig måde.

Den praktiske pædagogiske støtte foregår i hjemmet 25 timer om ugen i alle ugens hverdage med 5 timer om dagen i tidsrummet kl. 16-21. Vi søger 1 pædagog samt en pædagog afløser, som kan træde til ved sygdom, ferie mv.

Drengen bor sammen med sine forældre og 2 søskende. Udover samarbejde med forældrene, er der behov for samarbejde med øvrige parter mhp. at opnå en ens og helhedsorienteret indsats omkring drengen.

Vi søger en pædagog med følgende kompetencer og kvalifikationer:

  • Kan være med til at skabe tryghed og kontinuitet for drengen og familien
  • Har en specialpædagogisk viden og erfaring indenfor børneområdet
  • Professionel tilgang og respekt for barnet og dennes familie
  • Besidder en positiv energi og indstilling til livet
  • Er robust og kan bevare roen
  • Tager ansvar for opgaven
  • Kan arbejde selvstændig
  • ...