Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Test Manager

Job i Nordsjælland

Som Test Manager vil du få en nøglerolle i forhold til at modne testorganisationen, da man kommer ind i et
prioriteret område hos UFST. Derudover er der god mulighed for at løfte tilgangen og måden, hvorpå der
leveres løsninger, når det omhandler test management. Endvidere er der på sigt mulighed for at opbygge et
testteam.
Dine opgaver inkluderer bl.a. at planlægge og udføre tests i og på tværs af UFST’s systemområder, som er
nogle af Danmarks største IT-systemer, og de er både teknisk komplicerede og indeholdende gamle koder.
Som Test Manager bliver det derfor dit ansvar at sikre og ikke mindst at stille krav til, at de forskellige
testaktiviteter forberedes, styres og gennemføres bedst muligt ud fra en risikobetragtning. Desuden bliver et
af dine konkrete projekter bl.a. testmanagement på Forskudsopgørelsesprojektet.
Ligeledes indebærer dine opgaver følgende:
• Risikobaseret planlægning, organisering og rapportering på testprocessen
• Støtte forretningen og testere med din viden om testmetoder
• Trinvis modning af testprocessen i Forskudsopgørelsen
• Samarbejde med testmanagement hos leverandøren og øvrige programmer
• Samarbejde med testautomatiseringsholdet i opbygning af automatiske regressionstest
• Samarbejde med testmanagement i Årsopgørelsesprojektet (videndeling)
Endvidere kan du få medindflydelse på dine arbejdsopgaver.

Requirements


Det forventes, at du har minimu...