Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Værkmester til Nykøbing fængsel (genopslag) - forlænget ansøgningsfrist

Job på Midt-og Vestsjælland

Værkmester søges til Nykøbing fængsel

Værkmestre i kriminalforsorgen tilhører den uniformerede gruppe og skal derfor gennemgå en del af den samme uddannelse som fængselsbetjente. Uddannelsen tager 2 år og består af korte skoleforløb på kriminalforsorgens Uddannelsescenter i Birkerød og hovedsageligt prakisk oplæring på fængslet. Du skal være opmærksom på de særlige optagelseskrav til uddannelsen som værkmester. Til optagelsesprøven bliver kandidaterne testet på deres kommunikative evner på dansk, både mundtligt og skriftligt. Endvidere skal det bemærkes, at der skal bestås en fysisk test og en samtale på Uddannelsescenteret for at komme i betragtning til jobbet. Du kan læse mere om uddannelsen, herunder fysiske krav og studiekrav, på www.kriminalforsorgen.dk.

En værkmester kan være en faglig uddannet person, f.eks. en tømrer, smed, elektriker mv. Det kan også være en ufaglært, der har lyst til at beskæftige de indsatte i montageværkstederne.

Som værkmester skal du indgå i arrestens beskæftigelse af de indsatte, som beskæftiges inden for en række forskellige montageopgaver.

Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. være:

  • Opmønstring af klienterne på afdelingen
  • Beregning og registrering af dusør mv.
  • Deltage i sagsbehandling af klienten
  • Opsyn og vejledning af klienter i forbindelse med produktion
  • Kontakt til eksterne kunder
  • Kontakt til eksterne håndværkere...