6 jordemødre søges til at indgå i Kendt Jordemoderordning, Sygehus Lillebælt

Kolding

Region Syddanmark har givet os den spændende mulighed, at kunne tilbyde tre Kendt Jordemoderordninger til vores gravide – og derfor søger vi dig, som gerne vil være en del af Kendt Jordemoderordning ved Sygehus Lillebælt.

Vi søger erfarne, fleksible og selvstændige jordemødre til at indgå i én af tre Kendt Jordemoderordninger.

Stillingen er på 37 timer/ugen med ansættelse pr. 1. oktober 2024.

Vi har allerede rigtig gode erfaringer med Kendt Jordemoderordning på Sygehus Lillebælt, og vi ser frem til at udvide tilbuddet. Formålet er at allokere specialiserede jordemødre i KJO til varetagelse af særlige forløb.

Som Kendt Jordemoder på Sygehus Lillebælt vil du indgå i én af tre nedenstående ordninger i et team med to andre jordemødre, dvs. tre jordemødre pr. ordning. Ud over at stå til rådighed for fødslen og akutte opkald, skal I følge de gravide i ordningen ved planlagte kontroller både før og efter fødslen, og I vil få et tæt samarbejde med hinanden omkring de gravide i ordningen. Vi har en ambitiøs målsætning om, at hver ordning skal føde med minimum 90 % af de gravide tilknyttet ordningen.

Vi har inddelt de tre Kendt Jordemoderordninger således:

Kendt Jordemoderordning 1 og 2 er enslydende:

 • Gravide som ønsker hjemmefødsel
 • Gravide med tidligere traumatisk forløb
 • Gravide med etnisk minoritetsbaggrund samt behov for særlig omsorg


Kendt Jordemoderordning 3:

 • Gravide med tidligere traumatisk forløb
 • Gravide med etnisk minoritetsbaggrund samt behov for særlig omsorg
 • Gravide, der tidligere har mistet et barn
 • Gravide i særligt udsatte positioner, fx gravide udsat for overgreb eller risiko for vold


I hver ordning vil der være tilkoblet 160 gravide. Der vil være mulighed for kald til fødeafsnittets konventionelle beredskab i vagten – dette ét kald pr. jordemoder/måned

Sygehus Lillebælt vil tilbyde en kendt jordemoderordning, hvor kontinuitet, tryghed og nærhed er i fokus. En kendt jordemoderordning betyder, at gravide har mulighed for at følge den samme jordemoder hele graviditeten, fødslen og barselsperioden. Dette skaber en tryg og sammenhængende oplevelse for den gravide og hendes familie. Vores team af jordemødre, læger og andet personale består af dedikerede kræfter, der arbejder tæt sammen om at skabe de bedste betingelser for vores patienter.

Vores ønsker til dig:

 • Jordemoder med dansk autorisation og solid klinisk erfaring
 • Jordemoder, der brænder for de specialfunktioner der ligger i hver enkel ordning og som har lyst til at udfolde de faglige muligheder som findes i ordningen
 • Jordemoder, der gerne har erfaring med Kendt Jordemoderordning, og som trives med at arbejde i en ordning med vagter fra hjemmet og et nært forhold til de gravide og fødende, uanset om fødslen finder sted i hjemmet eller på sygehuset. Jordemoder, som kan arbejde selvstændigt på fagligt højt niveau
 • Jordemoder, som har gode samarbejdsevner og er en god kommunikator
 • Jordemoder, som er fleksibel, ansvarlig og har en positiv livsindstilling
 • At du har et gyldigt kørekort (v/Kendt jordemoderordning 1+2)


Af os kan du kan forvente:

 • En robust organisation med nærværende ledelse, højt fokus på arbejdsmiljø og en innovativ tilgang til forandringer og udvikling.
 • Et tæt samarbejde med kollegaer med stort engagement og godt humør.
 • At indgå i et nært samarbejde med speciallæger og jordemødre i Fødsels Aftale Teamet for gravide, med tidligere traumatiske forløb
 • At skulle arbejde selvstændigt – med gode muligheder for kollegial sparring
 • At få gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • At opleve medindflydelse og dyb meningsfuldhed i jordemoderarbejdet.


I vores afdeling har vi etableret forskellige tiltag som kan bidrage til at styrke dig både fysisk og psykisk i dit arbejde som jordemoder. Vi ved at der i perioder er høj arbejdsbelastning og høje følelsesmæssigt krav, og vi vil gerne bidrage til forebyggelse af mistrivsel på dette område.

Hvis du kan se dig selv i én af ordningerne så vil vi gerne høre fra dig – og du må gerne fortælle os hvilken ordning du ser dig selv bedst i.

Løn- og ansættelsesforhold

Aflønning sker efter lokalaftale for Kendt Jordemoderordning

Ansøgningsfrist: d. 20. juni 2024. Der afholdes ansættelsessamtaler d. 25. juni 2024

Spørgsmål
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingerne:

Vicechefjordemoder Stine Storm, tlf.: [xxxxx] / mail: [xxxxx]

Vicechefjordemoder Anne Damgaard, tlf. [xxxxx] / mail: [xxxxx]

Vicechefjordemoder Louise Simsick, tlf.: [xxxxx]/ mail: [xxxxx]

Chefjordemoder Anne Uller, tlf. [xxxxx]/ mail: [xxxxx]

Om Afdelingen

Du vil komme til at indgå i en afdeling med godt 110 kompetente og engagerede jordemødre. Der er tradition for at vi løfter i flok. Der er humor og arbejdsglæde i en travl hverdag. Der er et tæt samarbejde med afdelingens læger samt sygeplejersker, sekretærer, servicemedarbejdere og jordemødre på tværs af hele afdelingen.

Kvindesygdomme og fødsler på Kolding Sygehus er en af landets større specialafdelinger inden for kvindesygdomme, graviditet, fødsel og barselspleje.

Afdelingen har ca. 270 ansatte og der er ca. 3300 fødsler årligt.

Afdelingens vision er at levere kvalitet i topklasse og være en rejse værd, både for patienter og personale. Derudover uddanner vi fremtidens sundhedspersonale og udøver forskning og udvikling inden for det obstetriske og gynækologiske område.

Sygehus Lillebælt er en organisation, der arbejder med udgangspunkt i værdierne respekt, ordentlighed, samarbejde og excellence.

Fælles for os alle er, at vi sætter patienten først, gerne går forrest og gør vores arbejde bedre i dag end i går.

Du kan læse om afdelingen på [xxxxx] og om Sygehus Lillebælt på: [xxxxx]

Kilde: [xxxxx]


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Jordemoder", og befinder sig i kategorien "Sundhed og forskning".

Arbejdsstedet er beliggende i Kolding.

Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • Jordemoder
 • Kolding
 • Torsdag den 20. juni 2024