Overraskende anderledes kontorelevstilling i [xxxxx]

Elev - København K

Vil du være med til at skabe tryghed og løfte en efterspurgt samfundsopgave? Så læs mere her.

Som elev hos os er du med til at spille en vigtig rolle i samfundet, da [xxxxx], som en del af Justitsministeriets koncern, indgår i straffesagskæden. Hver dag bidrager vi til, at Danmark er trygt og sikkert ved at fuldbyrde de domme, som domstolene fastsætter.

Vi søger kontorelever til Direktoratet for [xxxxx] pr. 1. september 2024.

Dine arbejdsopgaver
I din elevtid i [xxxxx] vil du komme rundt i flere forskellige dele af organisationen, for at sikre, at du får et godt og helhedsorienteret indblik i den administrative understøttelse af vores kerneopgave.

Du vil som elev få mangeartede opgaver og kontakt til kolleger med mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde samt eksterne samarbejdspartnere. Opgaverne kan blandt andet være inden for:

 • HR og personaleadministration
 • Klientsagsbehandling/resocialisering
 • Kursusadministration
 • Regnskab
 • IT
 • Ledelsesbetjening

Om dig

 • Du er videbegærlig, nysgerrig, har lysten til at lære nyt og lader dig ikke slå ud af udfordringer eller travlhed.
 • Du ved, at du selv skal yde en indsats for at opnå resultater og tager aktivt ansvar for din læring og dit arbejde.
 • Du er god til at omgås forskellige typer mennesker.
 • Du er mødestabil og bevidst om, at en del af din læring består i at opbygge stærke rutiner i dine opgaver.
 • Du behersker skriftligt og mundtligt dansk på højt niveau, har gode IT-kundskaber – herunder Office-pakken.

Uddannelseskrav
Du har bestået eller forventer at bestå:
• EUX med retning kontor
• STX, HF eller HTX med et fem-ugers EU's/HGS-forløb
• HHX eller HG/HGV

Er du fyldt 25 år inden grundforløbets start (EUX/EUS), bedes du sende en realkompetencevurdering med din ansøgning.
Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, bedes du kontakte din lokale uddannelsesinstitution.

Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse forventes den 1. september 2024.

Der indgås en aftale om en 2-årig uddannelsesstilling med en 37 timers arbejdsuge. Ud over den praktiske uddannelse er der i alt 15 ugers skolegang, fordelt over kortere skoleperioder, inklusiv en studietur til Bruxelles og den afsluttende fagprøve.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.

Direktoratet for [xxxxx] ligger på adressen Strandgade 100, 1401 Kbh. K.

Om os:
Som elev Direktoratet for [xxxxx] vil en del af din elevtid kunne foregå på andre af vores institutioner/enheder, eksempelvis et fængsel, [xxxxx] i friheden eller vores uddannelsescenter i Birkerød. Det er derfor vigtigt, at du er fleksibel i forhold til dette.

Fælles for os er, at vi understøtter [xxxxx]s arbejde med at fuldbyrde straffe og vores opgaveløsning er karakteriseret ved at være fleksibel, effektiv og ordentlig. Vi har et højt fagligt niveau og går til opgaverne, som er meget varierende med start engagement og i en uformel omgangstone. Samarbejde på tværs af organisationen er en del af hverdagen, og vi værdsætter tæt fagligt samarbejde og sparring.

I stedet for at sende en traditionel ansøgning, vil vi gerne høre din besvarelse på nedenstående 4 spørgsmål samt uploade dit CV og dine eksamensbeviser eller terminskarakter. Hvis du forventer, at afslutte dit grundforløb i sommeren 2024 skal dette også fremgå. Har du modtaget merit for dele af adgangskravene, skal du også vedlægge disse.

Din besvarelse på de 4 spørgsmål må max fylde en A4 side.

 • Hvorfor har du valgt at søge en stilling som kontorelev hos os?
 • Hvilke personlige kompetencer kan du bringe i spil i forbindelse med dit uddannelsesforløb?
 • Hvilke erfaringer fra skole eller arbejde mener du, at kunne drage fordel af i jobbet som kontorelev?
 • Hvad er dine forventninger til os som arbejdsplads?

Ansøgningsfristen er tirsdag den 18. juni 2024 og vi forventer at afholde samtalerne løbende.

Hvis du indkaldes til samtale, skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at [xxxxx] må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte elevansvarlig Pernille Hovej tlf. [xxxxx]eller Emilie Langstrup Pedersen tlf. [xxxxx].

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Kontorassistent", og befinder sig i kategorien "Kontor, handel og service".

Arbejdsstedet er beliggende i København K.

Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • Kontorassistent
 • København K
 • Tirsdag den 18. juni 2024