Introduktionsstilling, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling

Studiejob - Aalborg

På Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital er en
introduktionsstilling ledig i perioden 1. september 2024 – 31. august 2025.

Fakta om Gynækologisk Obstetrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital:
Vi har målrettet fokus på faglig udvikling i et godt arbejdsmiljø. Afdelingen dækker
funktioner indenfor alle specialeplanens niveauer, herunder en række
højtspecialiserede funktioner og regionsfunktioner indenfor det gynækologiskobstetriske
område, jvf. specialeplanen for gynækologi og obstetrik.

Der modtages såvel elektive som akutte patienter til indlæggelse. Gynækologisk
Obstetrisk afdeling har egen akutfunktion og modtagelse for både gravide og akutte
gynækologiske patienter.

Afdelingen er struktureret i en akut fødemodtagelse med 4
pladser, fødegangen med 12 fødestuer, 6 svangresenge, 10 stuer til familiebarsel, 5
obstetriske dagafsnitssenge og 16 barselssenge + vugger samt 10 gynækologiske
senge, 8 senge på Dagkirurgisk afsnit og en akut gynækologisk modtagelse samt en
operationsgang bla. udstyret med robotter og med 3D-laparoskopiudstyr.

I 2020 havde specialet 5232 gynækologisk-obstetriske indlæggelser og 3446 fødsler.
Ambulante undersøgelser udgjorde 63.844 konsultationer inkl. ultralydsambulatoriet,
Inkontinensklinik og Fertilitetsklinik. Den operative kapacitet udgjorde 9312 indgreb.
Den lægelige bemanding består af 26 speciallæger, cheflæge samt 2
professorer. Afdelingen har desuden mere end 20 uddannelsessøgende læger ansat.

Afdelingen er normeret til 2 uddannelsesansvarlige overlæger samt 2 yngre
uddannelses-koordinerende læger (UKYL).
Specialet har undervisningsforpligtelse ved den præ- og postgraduate
lægeuddannelse, ved specialistuddannelsen i gynækologi og obstetrik samt ved
Danmarks Jordemoderskole, Afdelingen i Aalborg.

Specialet er funktionelt opdelt i 6 områder med hver sin ledende overlæge,
der refererer til cheflægen:

1. Obstetrik
2. Føtalmedicin
3. Uro-gynækologi
4. Benign gynækologi
5. Gynækologisk onkologi
6. Reproduktionsgynækologi

Om stillingen

Vi kan tilbyde en spændende introstilling på en meget aktiv universitetsafdeling. Du vil
blive en del af et fantastisk og dygtigt team i en afdeling, der er i udvikling fagligt såvel
som organisatorisk.

Der er fokus på uddannelse, forskning og faglig udvikling, herunder et tæt samarbejde
med Aalborg Universitet samt samarbejdspartnere i både ind- og udland.

Om [xxxxx]
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på .


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Læge", og befinder sig i kategorien "Sundhed og forskning".

Arbejdsstedet er beliggende i Aalborg

Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
  • Læge
  • Aalborg