Lærere til indskoling, mellemtrin og udskoling

Greve Kommune, Greve

Vi søger en til to lærere, der tilsammen kan undervise i flg. fag: Håndværk/design, tysk og musik.

Da vi er midt i fagfordelingen, og vi gerne vil gå langt for den rigtige kollega, er der forskellige muligheder, vi kan sætte i spil i forhold til dine kompetencer.

Udover de nævnte fag er viden om ordblindeområdet og dansk som andetsprog en fordel men ikke et krav.

Hedelyskolen er en folkeskole med omkring 700 elever, hvoraf de ca. 67 elever er tilknyttet H-klasserne, en specialklasserække for elever med generelle indlæringsproblemer. Der er omkring 60 lærere på skolen og 15 medarbejdere i skolens SFO. Skolen ligger omgivet af grønne arealer med en stor legeplads og gode muligheder for udeskole.

Vi huser desuden kommunens ordblindecenter og en modtageklasse for mellemtrinnet.

Skolens tre grundlæggende værdier er; Faglighed, Fællesskab og Livsduelighed, vi lægger vægt på at skabe gode og trygge relationer i et gensidigt forpligtende fællesskab.

Vi tilbyder:

 • En skole med gode rammer for fysisk aktivitet og udendørs læringsmiljøer, vi er særlig stolte af vores udeskolepavillon, som danner rammen for udeskole på alle klassetrin.
 • Vi har prioriteret udvikling af udeskole i flere år - læs vores skoleleders indlæg her: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7169060350288498689/
 • Faglokaler der matcher fagenes behov i både madkundskab, musik og naturfag.
 • Et stærkt fagligt miljø, hvor fagudvalg prioriteres og hvor vi arbejder med et fælles fokus på børnenes trivsel, dannelse og læring.
 • Vi er beliggende på samme matrikel som kommunens musikskole, hvilket betyder at vi har 3 gode musiklokaler og mulighed for sparring med dygtige musikfaglige medarbejdere.
 • En god stemning i personalegruppen og en åben og dialogsøgende ledelse.
 • Vi er bl.a. kendt for at tage godt imod nye kollegaer.

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet lærer med lyst til at være faglærer i forskellige klasser på flere trin.
 • Er professionel, fagligt stærk samt pædagogisk og didaktisk reflekterende.
 • Er initiativrig og kan arbejde selvstændigt og som del af et team.
 • Er engageret i at skabe gode samarbejdskulturer.
 • Kan bidrage til en helhedsorienteret indsats omkring det enkelte barn og hele årgangen.

Ansættelsesproces:

Er du interesseret i en af stillingerne og ønsker mere information, kontakt viceskoleleder Lea Schmidt på 21307368.

Ansøgningsfrist: 31.05.24. Der vil blive afholdt løbende samtaler i ansøgningsperioden.

Tiltrædelsesdato: 01.08.24.

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med indstilling til ansættelse vil blive indhentet straffe – og børneattest inden der træffes beslutning om eventuel ansættelse, ligesom der vil blive indhentet udtalelser hos de angivne referencer.


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Lærer", og befinder sig i kategorien "Undervisning".

Arbejdsstedet er beliggende i Greve.

Greve Kommune ligger centralt ved Køge Bugt Motorvejen kun 20 kilometer fra Rådhuspladsen i København. Der er tre S-togstationer som sikrer, at du i løbet af 20 minutter kan komme til - og fra hovedstaden. Der er omkring 50.000 indbyggere i kommunen.
Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • Lærer
 • Greve