Relationsstærke udskolingslærere til grøn profilskole

Rødovre

Om jobbet
Tinderhøj Skole søger dygtige og relationsstærke lærere med linjefag i enten dansk eller matematik. Samtidig skal du også have linjefag eller undervisningserfaring i Håndværk og Design og naturfag.

På Tinderhøj Skole er vores kerneopgave, at ”Alle børn skal blive så dygtige, som de kan, så de kan lykkes som hele mennesker.” Samtidig arbejder vi ud fra mottoet ”Lær, leg, lev”, når vi hver dag forsøger at skabe trygge og meningsfulde læringsfællesskaber for alle skolens elever.

Du skal være indstillet på flerfagligt samarbejde i klasseteamet, årgangsteamet og med skolens ressourcepersoner - særligt inden for rammerne af Grøn Skole. Grøn Skole betyder fokus på læring i bæredygtighed (UBU) og verdensmål. Eleverne udvikler kompetencer inden for projektarbejde såsom samarbejde, kritisk tænkning, formidling samt refleksion. Alle klasseteams skal arbejde med årgangsemner som f.eks. Bæredygtigt Design og Medborgerskab. Desuden skal du vide, at udeskole er en del af Tinderhøj Skoles hverdag. Du behøver ikke have erfaring med at lave forløb til udeskole, men du skal være indstillet på, og have lyst til at gennemføre forløb, der understøtter denne undervisningsform og tænkning.

Vi har uddannet to dygtige kolleger som udeskole-tovholdere, der kan inspirere og vejlede dig.

Stillingen er en fuldtidsstilling med ansættelse per 1.8. 2024, og du vil få tilknyttet en mentor, så du kan komme godt fra start.

Din profil
  • Du er læreruddannet med dansk eller matematik og håndværk og design og biologi eller et naturfag som linjefag
  • Du har mod på og evt. erfaring med udeskole og udendørs aktiviteter
  • Du reflekterer over egen praksis og er god til at danne relationer
  • Du møder børnene i øjenhøjde og formår at skabe et stærkt læringsmiljø
  • Du er nysgerrig på og har måske erfaring med at arbejde med verdensmålene og projektarbejdsformen.


Herudover er det også en fordel, at du er i besiddelse af godt humør, da vi i en professionel hverdag også nyder godt af en uformel tone og omgangsform.Derfor skal du vælge os

Tinderhøj Skole har godt 550 glade og dygtige elever, 50 lærere og 30 pædagoger tilknyttet, hvoraf 65 elever og 22 medarbejdere har deres daglige gang i gruppeordningen, der er en del af Rødovre Kommunes specialpædagogiske center.
Tinderhøj Skole og SFO ligger i den nordlige del af Rødovre Kommune. Her byder udearealerne blandt andet på en god legeplads og store grønne områder. Vi har fået indrettet undervisningsområder, hvor vi blandt andet har grillhytte, madværksted, skolehaver og Leg på Streg.

På Tinderhøj Skole bliver du en del af et godt kollegialt sammenhold, hvor vi passer på hinanden, samtidig med, at vi udvikler det professionelle samarbejde.

For at give tid til faglig fordybelse og skabe rammen for en mere varieret og fleksibel skoledag, arbejder vi med temadage én dag om ugen.
En temadag er en hel dag med samme fag i en klasse. På temadagene er der god mulighed for at planlægge ture og lave udeskoleforløb.

På tværs af skoleområdet i Rødovre Kommune arbejder vi med dimensionen Teknologi og Innovation i alle fag. Tinderhøj Skole har et team, der understøtter din undervisning med co-teaching i teknologiforståelse, digital dannelse og innovationsprocesser. Herudover har kommunen etableret et virkelig spændende teknologisk laboratorium, TekX, som du har mulighed for at bruge i din daglige undervisning.

Derudover er der i Rødovre Kommune fokus på at skabe ’Læringsfællesskaber for alle’ med ambitionen om at bringe kommunens kompetente medarbejdere i spil sammen om eleverne. På Tinderhøj Skole søger vi at have en nysgerrig, undersøgende og systematisk tilgang til vores børn og unge, og til at understøtte processerne og arbejdet på dette område har vi på skolen et Pædagogisk Indsatsteam.

Endelig er vi i Rødovre Kommune optagede af at udvikle læringsrum og indsatser, der skaber sundhed og trivsel for alle vores børn og unge.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Hvis du vil vide mere
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Thomas Baldus[xxxxx]

Ansøgning
Vi skal have din ansøgning med relevante bilag, eksamensbevis og referencer senest d. 17. juni 2024
Vi sætter stor pris på, at du i ansøgningen forholder dig til beskrivelsen af skolen. Vi holder løbende samtaler.
Vi skal bruge 2 referencer ved evt. tilbud om ansættelse.

Klik på knappen ”søg job” for at sende din ansøgning.

Rødovre Kommune har røgfri arbejdstid. Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge jobbet. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivsels- og sundhedsordning med bl.a. fysioterapi og holdtræning.
Kilde: [xxxxx]


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Lærer", og befinder sig i kategorien "Undervisning".

Arbejdsstedet er beliggende i Rødovre.

Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
  • Lærer
  • Rødovre
  • Mandag den 17. juni 2024