Kløver-Skolen søger pr. 1. august eller snarest derefter en lærer i et barselsvikariat.

Sønderborg

Stillingen er på 37 timer, og er i afdeling A, hvor vi primært har elever med autismespektrum forstyrrelser.
I A-afdelingens indskoling- og mellemtrin søger vi en lærer, primært tilknyttet en 6. klasse – men med enkelte lektioner i nogle af teamets øvrige klasser. Vi er et team bestående af elever fordelt på 5 klasser. Vi arbejder ud fra low arousal tilgangen.

Kløver-Skolen er Sønderborg kommunes specialskole og mest vidtgående specialtilbud for børn med særlige behov. På skolen går der 170 elever og der er ca. 100 medarbejdere (lærere, pædagoger, fysioterapeut, talepædagog, flere ressourcepersoner, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og administrativt personale). Kløver-Skolen er en aktiv og udviklingsorienteret skole, som lægger vægt på faglig udvikling samt et godt arbejdsmiljø med trivsel for både elever og personale.

Kløver-skolen er opdelt i 3 afdelinger, hvor der undervises elever med:
• Generelle indlæringsvanskeligheder og tale-/sprogvanskeligheder.
• Gennemgribende udviklingsforstyrrelser og koncentration - og opmærksomhedsproblematikker, samt socio-emotionelle vanskeligheder.
• Autismespektrum forstyrrelser.

Vi forventer at du:
• Er uddannet lærer – og det vil være at foretrække, hvis du kan undervise i engelsk, dansk, historie eller kristendom.
• Kan arbejde selvstændigt og i teams, være opsøgende og tage initiativ til løsninger.
• Er nysgerrig og forholder dig refleksivt i din tilgang i arbejdet med vores elever.
• Har kendskab til low arousal, samt grundlæggende teori om børn med autisme problematikker.
• Kan omsætte din viden til god praksis.
• Gennem struktur og tydelighed kan skabe et positivt læringsmiljø for såvel den enkelte elev som for klassen.
• Har evner og kompetence til at indgå i et tæt tværprofessionelt samarbejde.
• Har specialpædagogisk erfaring og ved "at det er lige mig".
• Er robust, fleksibel og trives i en hverdag præget af elever med mange forskellige behov.
• Mestrer udvidet forældresamarbejde, som er en nødvendighed i arbejdet med målgruppen, for at sikre en positiv udvikling for eleven.

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst. Der vil ved ansættelse blive anmodet om kopi af straffeattest og børneattest.

Ansøgningsfristen er fredag den 31. maj og samtaler afholdes fredag den 7. juni. Vi indhenter reference efter behov.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Jesper Qvist - tlf. 2790 6555.

Ansøgningen sendes elektronisk til www.sonderborgkommune.dk


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=863437c9)
Kilde: Jobnet.dk


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Lærer", og befinder sig i kategorien "Undervisning".

Arbejdsstedet er beliggende i Sønderborg.

Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
  • Lærer
  • Sønderborg
  • Fredag den 31. maj 2024