Lærere til undervisning i grundfagene engelsk/dansk/matematik/fysik

Svendborg

Vi søger to lærere med fagkombinationer indenfor fagene: dansk/engelsk/fysik og matematik til undervisning primært på vores grundforløb på erhvervsuddannelserne (EUD) med tiltrædelse 1. august 2024.

Som underviser på EUD-uddannelserne møder du en hverdag med spændende og udfordrende opgaver, både pædagogisk og fagligt. Du skal have lyst til at engagere dig i den erhvervsfaglige del af vores uddannelser og tone dine grundfag efter det. Du bliver en del af et lærerteam med gode kolleger, hvor vi samarbejder om tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen.

Faglige kvalifikationer

 • Du er uddannet lærer og har linjefag i et eller flere af fagene dansk, engelsk, fysik og matematik. Måske har du også erfaring med eksamens- og censorarbejde.
 • Du har kendskab til digitale værktøjer og kan anvende IT i undervisningen.

Det er en fordel, hvis du har en erhvervsfaglig uddannelse eller anden erfaring fra det erhvervsfaglige område – dette er dog ikke et krav.

Du vil i din undervisning skulle arbejde med mange forskellige elevtyper i alle aldersgrupper og med forskellige forudsætninger. Det er en fordel, hvis du har kendskab til læse- og skrivestøtteprogrammer.

Vi ser gerne at:

 • Du formår at agere på en skole, der sætter mangfoldighed i højsædet.
 • Du er motiveret for at arbejde med de unges læring og dannelse.
 • Du er rummelig og har en anerkendende tilgang til mennesker, du omgås.

 • Du er en dygtig og engageret formidler og sætter en ære i at være rollemodel for de unge.
 • Du har en naturlig autoritet og kan træde i karakter, når det er nødvendigt.

 • Du er god til at skabe værdifulde relationer, er en god kommunikator og har lyst til at bidrage til at danne fællesskaber.
 • Du er nysgerrig og tør eksperimentere og afprøve nye tiltag i undervisningen sammen med eleverne.
 • Du betragter samarbejde med alle personalegrupper som en vigtig faktor for at vores elever lykkes med deres uddannelse.

 • Du er fleksibel, har stort engagement og er villig til at bidrage yderligere til teamets igangværende udvikling samt høje faglighed.
 • Du anvender IT/digitale medier som en naturlig del af din hverdag.
 • Du ønsker at bidrage ind i en skole med vægt på bæredygtighed og grøn omstilling

Vi tilbyder:

 • Engagerede og inspirerende kollegaer.
 • Støtte og sparring til udvikling af din undervisningspraksis.
 • Mulighed for at sætte præg på skolens udvikling, strategier og daglige praksis
 • Indflydelse på eget arbejde og en vis grad af fleksibilitet i tilrettelæggelse af dit arbejde.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier.

Tiltrædelse

 1. august 2024

Information

Pædagogisk konsulent Maiken Ager Zeuthen på tlf. [xxxxx]eller via mail [xxxxx] for mere information.

Ansættelse

Stillingerne er en fast stilling på gennemsnitligt 37 timer om ugen.

Aflønning sker efter gældende overenskomst.

Vi gør opmærksom på, at der indhentes børneattest ved ansættelsen.

Ansøgningsfrist

Onsdag den 12. juni

Bemærk: Det er kun ansøgninger, der modtages via ”Søg stillingen”, der vil blive taget i betragtning.

Samtalerafholdes onsdag d. 19. juni 2024.

Kilde: [xxxxx]


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Lærer", og befinder sig i kategorien "Undervisning".

Arbejdsstedet er beliggende i Svendborg.

Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • Lærer
 • Svendborg
 • Onsdag den 12. juni 2024