Pædagog til fast stilling på 37 timer

Aalborg

Pædagog i fast stilling på 37 timer søges i forbindelse med tildelt statslig social-normering i Børnehaven Pilehaven, dagtilbud Østerådalen.

Børn og Unge, dagtilbud Østerådalen søger pædagog i fast stilling på 37 timer/uge pr. 1/8 2024 pt. med placering i Børnehaven Pilehaven.

Sociale normeringer er indført på baggrund af, at der i nogle boligområder er en befolkningssammensætning med en større andel af [xxxxx] med behov for en supplerende indsats. Tildelingen af stillinger fordeles blandt kommunens institutioner på baggrund af data fra analyseinstituttet Epinion for tre år ad gangen. Dette stiller særlige krav til medarbejderne f.eks. if. til den styrkede pædagogisk læreplan og tidlig opsporing jf. [xxxxx]s opsporingsmodel - med udgangspunkt i børnegruppens sammensætning. Desuden er en målrettet indsats med sprog, motorik, natur og kulturforståelse påkrævet.

Stillingen kan kun søges af uddannede pædagoger, der er engagerede, besidder en vis psykisk robusthed og som tager udgangspunkt i at forældrene er betydningsfulde i samarbejdet. Det anses for yderst vigtigt, at du som pædagog har og arbejder med et børnesyn, hvor alle børn er unikke og har en værdi i sig selv. At du ser fællesskabet som værende fundamentalt for at barnet kan lære, være, lykkes og gro jf. børn og unges vision ”Vi kan i fællesskab”. Det er desuden vigtigt at du har stor samarbejdsevne, da vi i dagtilbud Østerådalen anser det for afgørende, at du som medarbejder er ansat både til at udøve dit fag/pædagogik og til at kunne samarbejde. Begge er en forudsætning for at kunne skabe udvikling for barnet og at kunne lykkedes som ansat.

Ansættelsesudvalget ser frem til, at der af ansøgningen fremgår, hvad der er din motivation for at søge en stilling i social normering og hvordan du som pædagog vil bidrage til at intentionerne i den styrkede pædagogiske læreplan, barnesynet og visionen omsættes i praksis.

Der søges en pædagog:

 • Med gode relations- og tilknytningskompetencer.
 • Der er nærværende og tager udgangspunkt i børnenes og det enkelte barns ressourcer, samt justerer dig hertil.
 • Der kan tilrettelægge differentierede læringsmiljøer, der understøtter alle børns læring, udvikling, trivsel og dannelse.
 • Som kan understøtte børnenes deltagelse i børnefællesskaber, og handler på egne og kollegers muligheder for at skabe og/eller ændre rammer for børnenes deltagelsesmuligheder.
 • Der vægter at gøre brug af kollegers kompetencer gennem vidensdeling, feedback og samarbejde og selv bidrager til et stærkt samarbejde.
 • Der har erfaring med tværfagligt samarbejde.
 • Der har erfaring med forældreinddragelse.
 • Der har gode kommunikative evner, såvel mundtligt som skriftligt.

Vi kan tilbyde:

 • En attraktiv arbejdsplads, hvor du kan være med til at udvikle institutionens pædagogiske praksis og ståsted i forhold til NEST og ICDP som pædagogisk redskab.
 • Fagligt kompetente og engagerede kollegaer, som ønsker at gøre en forskel.
 • En arbejdsplads, hvor nærvær, trivsel, læring, udvikling og dannelse er nøgleord.
 • En arbejdsplads, hvor forskellighed og mangfoldighed ses og forstås som en ressource.
 • Sparring og vidensdeling i det daglige arbejde med kollegaerne og ledelsen i institutionen.
 • Der vil forekomme intro til NEST/ICDP, hvis ikke du har viden herom.

Du vil i stillingen som pædagog i socialnormering indgå på lige fod med det øvrige personale i forhold til samarbejdet omkring kerneopgaven og den pædagogiske praksis. Ved ansættelse vil du få arbejdssted ved Børnehaven Pilehaven foreløbig til og med 2025. Det skal nævnes, at du fremover kan komme til at arbejde i andre institutioner og andre dagtilbud end den nævnte, da statslig social normering tildeles institutionerne for tre år ad gangen. Ligeledes kan det være med virke inden for hele 0-6 års området.

Om Pilehaven:

Børnehaven Pilehaven er en del af dagtilbud Østerådalen, som består af 11 institutioner. Pilehaven er normeret til 32 børn. Børnehaven ligger i et dejligt område i Hasseris med kort afstand til byen og tæt på grønne områder. Boligområdet omkring Pilehaven er kendetegnet ved mange forskellige nationaliteter og befolkningsgrupper. Derfor vil du i Pilehaven møde en skøn mangfoldighed af både børn og forældre. Pilehavens personale vægter omsorg, tryghed, fællesskab og nære relationer højt. Der er derfor stort fokus på at personalet justerer sig i forhold til det enkelte barn og børnegruppen. Desuden arbejdes der målrettet med et sprogstimulerende miljø, da mange af børnene er to-sprogede. Til gavn for alle børn arbejdes der struktureret og i mindre grupper for at skabe de bedste rammer for tryghed og forudsigelighed - også for dem som kan have det svært. I Børnehaven Pilehaven arbejdes der desuden målrettet og fokuseret med implementeringen af NEST samt ICDP som pædagogisk redskab.

Er du interesseret i yderligere information vedrørende stillingen er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder af Børnehaven Pilehaven, Kristine Winther på tlf. [xxxxx]eller[xxxxx]bedst mellem kl. 10-14). Desuden er du velkomment til at deltage i ”åbent hus” for interesserede pædagoger til stillingen d. 13/6 kl. 12-16. Du møder blot op i Pilehaven, Skelagervej 185.

Stillingerne er omfattet af lokal løn. Grundlønstrin 26. Øvrige ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.

Der indhentes straffe- og børneattest inden endelig ansættelse.
Ansøgningsfristen er 17/6 2024
Samtaler afvikles uge 26

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I [xxxxx] tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i [xxxxx] bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Kilde: [xxxxx]


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Pædagog", og befinder sig i kategorien "Undervisning".

Arbejdsstedet er beliggende i Aalborg

Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • Pædagog
 • Aalborg
 • Mandag den 17. juni 2024