Pædagog til Specialkompetence afd. Storå - Barselsvikariat

Holstebro

Er du pædagoguddannet, og ønsker du at fokusere på det specialiserede område og samtidig blive en del af en velfungerende skole og SFO, hvor den specialpædagogiske viden er i højsædet?

Er du af natur nysgerrig på at løse vores kerneopgave med at gøre vores elever livsduelige - fagligt, socialt og personligt og at benytte de rette stier gennem en relations kompetent praksis, så har vi en skole, hvor samarbejde og en anerkendende tilgang er i højsædet.

Ledig stilling i afd. Storå
 • Barselsvikariat pædagogstilling til indskolingen 0.-3. kl. og SFO afd. Storå
 • Du vil få timer i såvel skole som SFO i skoleuger og skoleferier
 • Der vil være åbne og lukkevagter i SFO


Fokus på struktur og forudsigelighed
Vi værdsætter, at du har indlevelsesevne, og du er dygtig til at omsætte og formidle ideer i hverdagen. Du formår at strukturere dagen ud fra elevernes behov og niveau.

Vi søger lærere med høj faglighed, specialpædagogisk interesse og/eller viden. Derudover så værdsætter vi erfaringer med aktiviteter og læring i specialpædagogisk kontekst.

Vi forventer, at du indgår i et organisatorisk medlemskab og vil…
 • møde op med godt humør og ønsker at deltage og bidrage til et godt kollegialt fællesskab
 • påtage dig ansvaret for, at relationen lykkes – såvel voksen-barn som barn-barn relationen.
 • tage ansvar for, at elevens dag bliver tilrettelagt så struktureret, forudsigeligt og overskueligt, at elevens muligheder for at deltage optimeres.
 • at indgå i et tæt samarbejde med forældrene
 • agere i et miljø, hvor hverdagen for den voksne kan være uforudsigelig og omskiftelig.
 • ønsker at samarbejde tværfagligt såvel internt med skolens øvrige faggrupper herunder lærere, vejledere og terapeuter som eksternt, hvor blandt andre Familiesektionen, PPR samt UU er vores gode samarbejdspartnere


Hverdagen på Storå
Eleverne på Storå har generelle eller specifikke udviklingsforstyrrelser.
Eleverne i Indskolingen og Overbygningen bliver fordelt i klasser under hensyntagen til funktionsniveau, fysiske og mentale alder, social og kommunikative niveau mv.
I mindre grad skeles til det faktiske klassetrin.
Hverdagen for elever på afd. Storå er tilrettelagt med indhold i overensstemmelse med Folkeskoleloven.
Fælles for eleverne er, at de har indlæringsvansvanskeligheder og flere af eleverne har problematikker inden for autismespekteret. Dagligdagen er derfor præget af en specialpædagogisk tilgang til eleverne med høj grad af støttesystemer, hvor nysgerrighed og pædagogisk sparring danner udgangspunkt for den daglige praksis.

Om Specialkompetence Holstebro
Specialkompetence Holstebro er en specialskole, der rummer afdelingerne Storå, Vingehøj, Nørreland og Ellebæk.
Vores afdelinger er placeret på Odinsvej og Beethovensvej. Vi underviser børn, der er visiteret til et skærmet undervisningstilbud, og børn der ikke profiterer af en tilknytning til almenområdet.
I øjeblikket underviser vi i alt 260 elever på Specialkompetence Holstebros fire afdelinger, og vi er ca. 150 ansatte.
Skolen har SFO-afdelinger tilknyttet Storå, Vingehøj, Nørreland og Ellebæk.
Vi er en skole/SFO, hvor læring – fællesskab – trivsel er udgangspunktet i vores arbejde med livsduelighed.
Du kan også læse om os på adressen [xxxxx]

Yderligere oplysninger
Barselsvikariat med opstart 1. september 2024.
30 timer ugentligt.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan du få ved at orientere dig på skolens hjemmeside og/eller henvende dig til afdelingsleder/Storå Mette Toft Pedersen på telefon[xxxxx]eller skoleleder Gitte Loftager på telefon[xxxxx].

Ansøgningsfrist
Fredag den 14. juni 2024 kl. 8.00.
Der vil være ansættelsessamtaler 17. juni 2024 ca. kl. 13.00-19.30.
Kilde: [xxxxx]


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Pædagog", og befinder sig i kategorien "Undervisning".

Arbejdsstedet er beliggende i Holstebro.

Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • Pædagog
 • Holstebro
 • Fredag den 14. juni 2024