Pædagog til vuggestueafdelingen i Børneliv, afd. Skovmyren

Sunds

Børneliv søger en pædagog 30 timer ugentligt i afdelingen Skovmyren i Ilskov. Ønskes en fuldtidsstilling kan der være dialog om muligheder for dette.
Stillingen ønskes besat 1. august 2024.

Skovmyren rummer omkring 30 børnehavebørn, samt 15 vuggestuebørn.
Det er i vuggestuen, stillingen er ledig.

Vi arbejder ud fra følgende grundlag:
  • Her er tryghed og omsorg.
  • Her er fællesskab og mangfoldighed.
  • Her er leg og fordybelse.
  • Her er natur og udeliv.


I Børneliv arbejder vi pædagogisk ud fra principperne i:
Den nye styrkede læreplan, Herning kommunes strategi om meningsfulde fællesskaber, Herning model Dagtilbud.
Desuden er vi medlem af Friluftsrådets koncept "Grønne Spirer" og "Spring ud i Nauturen".

Vuggestuen fungerer stueopdelt, men der arbejdes meget på tværs af grupperne f.eks i forbindelse med læreplansarbejde og ydertimer.

Frist
14. juni 2024.
Du kan læse mere om Børneliv på borneliv.aula.dk

Vi ser gerne, at du har kendskab til Herning model Dagtilbud og Meningsfulde fællesskaber, samt kendskab til Hjernen og Hjertet, herunder de nye styrkede læreplaner, men det er ingen betingelse.

Ansøgning bedes vedlagt eksamenspapirer, dokumentation og udtalelser.

Vi ønsker kun at modtage ansøgninger fra pædagoguddannet ansøgere.
Du må gerne sende dokumentation for erfaring som pædagog (anciennitet).

Til orientering fusionerer Børneliv med Skalmejegården pr. 1. august 2024, hvor der også forventes at blive ansat ny leder.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i løbet af juni måned.

I Herning Kommune med 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.
Kilde: [xxxxx]


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Pædagog", og befinder sig i kategorien "Undervisning".

Arbejdsstedet er beliggende i Sunds.

Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
  • Pædagog
  • Sunds
  • Fredag den 14. juni 2024