Engageret psykolog til PPR Hillerød

Nordsjælland

Vi arbejder for at skabe betydningsfulde positioner og deltagelses- og udviklingsmuligheder for børn og unge, for at skabe trivsel og udvikling i stærke fællesskaber

Vi søger en psykolog på 30 timer med ansættelse pr. 1. august 2024.

Vores værdigrundlag bygger på spørgsmålet om hvad der er sket med barnet snarere end hvad der er galt med barnet (Lucy Johnstone) og vi arbejder med at udfordre de sociale konstruktioner der kan opstå om børn (Berger og Luckmann). Vi tager udgangspunkt i barnets ressourcer og faciliterer udviklingsprocesser, som giver børn udviklingsmuligheder. Vores målsætning er, at flere børn skal være i udvikling og trivsel i almenmiljøerne. Vi arbejder forebyggende, foregribende og indgribende ud fra en systemisk, narrativ og mentaliseringsbaseret tilgang og med udgangspunkt i Hillerød Kommunes børne- og ungepolitik ”Fælles Børn - Fælles Ansvar” (findes på www.hillerod.dk).

Arbejdet◀ i distrikterne


I distrikterne arbejder vi med at opbygge gode og solide relationer til vores samarbejdspartnere i dagtilbud og på skoler. Vi er vigtige aktører i Fremskudt Rådgivning, på Koordineringskonferencer og ift. at facilitere LØFT-processer og Ledelsesstyret Supervision. Du vil blive indført og oplært i tilgangene ved ansættelse hos os. Vi tilbyder også forældresamtaler, samtaler til unge og testninger.

Det bydækkende arbejde


Vi har bydækkende indsatser, som Cool Kids, Fraværsindsatser og Mestringsstøtte. Fra 2024 har vi også STIME-indsatser og vi skal med udgangspunkt i psykiatrimidlerne implementere yderligere behandlingsindsatser i 2024.

Organisatoriske funktioner


Vi har interne udvalg som arbejder med kompetenceudvikling, testning/dynamic assessment, trivsel, praktikforløb, supervision, festudvalg og meget mere.

Som psykolog hos os har man både distriktsarbejde og bydækkende opgaver, så der er rig mulighed for at fordybe sig i både forebyggende intervenerende indsatser og behandlingsindsatser, ligesom vi ser de interne organisatoriske funktioner som vigtige og afgørende både ift. vores drift, trivsel og vores fortløbende udvikling af vores organisation og vores kompetencer. Vi er en gruppe af glade psykologer, som også sætter stor pris på at have det godt og sjovt med hinanden.

Introduktion til arbejdet


Når du ansættes i Hillerød Kommune indføres du i arbejdet på følgende måde
 • Mentorskab
 • Mesterlære ved kolleger og faglig leder
 • Introduktionsforløb ved faglig leder
 • Intern supervision i grupper
 • Supervision til autorisation ved faglig leder og autoriserede kollegaer
 • Makkerskab
 • Tværfaglig teams med logopæder, sundhedsplejersker og rådgivere

Uddannelse


Desuden satser vi stærkt på, at vi alle bliver ved med at udvikle os, hvorfor vi har
 • Kompetenceudvikling mhp. specialistuddannelse
 • En målsætning om at vores arbejde i højere grad præges af evaluering og forskning. Vi ønsker at arbejde med bedre begrundet praksis på vores område. Vi vil gerne være med til at finde nye løsninger på eksisterende problemstillinger.

Organisering og tværfaglighed


PPR er placeret i afdelingen ”Familier og Sundhed” i direktørområdet ”Børn, Skoler, Familier og Kultur” og har base på Hillerød Rådhus. PPR består af psykologer, logopæder, fysio- og ergoterapeuter samt en specialpædagogisk konsulent.

Psykologerne indgår i distriktsinddelte tværfaglige teams sammen med logopæder, sundhedsplejersker og rådgivere og samarbejder med dagtilbud, skoler og specialtilbud i distriktet. Vi har i afdelingen en mangeårig tradition for et tæt og ligeværdigt tværprofessionelt samarbejde mellem faggrupperne, og vi lægger vægt på at have en lærende og nysgerrig organisation.

Vi har et tæt samarbejde med dagtilbuds- og skoleområdet med et forstærket reformprogram på børneområdet: ”Stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed”, hvor målet er at videreudvikle inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud og skoler.

Vi tilbyder


 • Et selvstændigt og varieret job
 • En udviklingsorienteret organisation
 • Kompetente og engagerede kollegaer, der vægter refleksion, vidensdeling og humor højt
 • En afdeling hvor vi sætter det kollegiale lige så højt som det faglige

Løn- og ansættelsesvilkår


Ansættelse sker efter gældende overenskomst og lønnen aftales med den forhandlingsberettigede organisation.
Arbejdspladsen er Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

Ansøgningsfrist


Mandag den 17. juni 2024, kl. 12.00.
Du ansøger ved at klikke på linket 'Søg stillingen'.
Du skal fremsende ansøgning, eksamensbevis, CV og eventuelle udtalelser.

Samtaler forventes afholdt tirsdag den 25. juni 2024, i tidsrummet 8.00-11.00.

Nærmere oplysninger


Du kan høre mere om stillingen ved at kontakte konstitueret leder af PPR Lene-Line Stentoft på telefon 72 32 55 20, mail: [email protected] eller psykolog Signe Stripp, på telefon 72 32 56 16.

Læs i øvrigt om Hillerød Kommune og vores børne- og ungepolitik i ”Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune” på www.hillerod.dk

Hos os er det ikke kun arbejdet, der tæller, men også menneskene bag.

I fællesskab gør vi hver dag en forskel for kommunens mere end 54.000 borgere, og vi sætter pris på det helt særlige bidrag, som du kommer med. Vi er stolte af at gå nye veje og sammen finde løsninger på de udfordringer, som møder os. Hillerød Kommune er en fleksibel arbejdsplads, hvor vi tror på værdien af både forskellighed og sammenhold. Det er vigtigt, at alle føler sig anerkendt og respekteret, for hos os er arbejdsglæde en forudsætning for den gode kvalitet og tilfredse borgere.


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Psykolog", og befinder sig i kategorien "Sundhed og forskning".

Arbejdsstedet er beliggende i Nordsjælland

Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • Psykolog
 • Nordsjælland
 • Mandag den 17. juni 2024