Social og Familie søger ungerådgiver

Nyborg

Vil du tage barnet(s lov) i hånden og have tid til at gøre det du er bedst til- socialrådgivning?

Brænder du for socialrådgivning med hjerne og hjerte, og vil du via dialog og inddragelse være med til at sikre børn og unges udvikling, sundhed og trivsel? Har du lyst til at blive en del af et prioriteret område og en engageret afdeling, der lige nu arbejder målrettet på at udvikle og forbedre det specialiserede børneområde? Så er en hel flok dygtige kolleger klar til at tage i mod dig!

I Social og Familie drømmer vi om at blive blandt Danmarks bedste til sagsbehandlingen på det specialiserede børne- og familieområdet. En af vores dygtige ungerådgivere har søgt nye udfordringer og vi mangler derfor netop dig!

Om os:
Vi er en dynamisk kommune, der tror på, at stærke fællesskaber skaber trivsel sammen med borgerne. I Nyborg Kommune hylder vi fællesskaber, ambitioner, visioner og mod.

I starten af december afleverede BDO en rapport, der bygger på en gennemgang af hele det specialiserede børne- og voksenområde i Nyborg Kommune. Rapporten peger på specifikke udviklingsområder for afdelingen, og der er på denne baggrund vedtaget en omfattende udviklingsplan, som vil komme til at danne fundamentet for de kommende års kvalitetssikring af området. Denne plan skal udmøntes og forankres samtidig med implementering af Barnets Lov.

Du kan læse udviklingsplanenher.

Det specialiserede børneområde er forankret i Familieafdelingen, som udgør den ene halvdel af Social og Familie. Den anden halvdel er det specialiserede voksenområde.

Familieafdelingen består af en myndighedsafdeling med pt. 26 socialrådgivere fordelt på et ungeteam, et familieteam og et handicapteam, to ergoterapeuter og to familieplejekonsulenter samt en leder af myndighed, som vil være den, du refererer til. Den samlede myndighedsafdeling består af en områdeleder for både børne- og voksenmyndighed, to myndighedsledere og en masse dygtige medarbejdere. Dertil kommer konsulenter og administrative medarbejdere, der er med til at understøtte udviklingen på hele området.

Dine opgaver vil blandt andet være:

 • At træffe afgørelser efter Barnets Lov.
 • At støtte og vejlede børn, unge og [xxxxx] med komplekse sociale udfordringer i forhold til deres muligheder for støtte.
 • At varetage UKN sager.
 • At arbejde på tværs af afdelinger og sektorer.
 • At sikre lovmedholdelighed i de sager, du har på din sagsstamme og i de afgørelser du træffer.
 • At tage ansvaret for og sikre en inddragende og konstruktiv dialog med borgere med bevidsthed om, at de befinder sig i en følelsesmæssigt vanskelig situation.
 • At sikre et tæt og ligeværdigt samarbejde med udfører, samarbejdspartnere og kolleger.
 • At byde aktivt ind i alle sammenhænge og samarbejder.

Social og Families kommende opgaver betyder også, at du som socialrådgiver vil have mulighed for at bidrage til udviklingen af vores myndighedsområde, samt rig mulighed for personlig og faglig udvikling.

Vi forventer, at:

 • Du er uddannet socialrådgiver/socialformidler med myndighedserfaring indenfor målgruppen.
 • Du evner at indgå i svære samtaler med forældre og unge.
 • Du har en tillidsskabende og empatisk tilgang.
 • Du inddrager og lytter aktivt til både unge og voksne, før der træffes beslutninger.
 • Du ved, at du lykkes bedst muligt via en inddragende og dialogbaseret tilgang.
 • Du er grundig i sagsbehandlingen og favner lovgivning og retningslinjer.
 • Du kan i både skrift og tale formidle på en måde og på et niveau, der møder modtagerne, der hvor de er,- og du ved, at det er dit ansvar at blive forstået.
 • Du søger aktivt det tværfaglige samarbejde og tænker i helheder, da vi ikke kan løse opgaven alene.
 • Du er initiativrig og har lyst til at udvikle dig fagligt.

Vi tilbyder:

 • Mulighed for faglig og personlig udvikling samt indflydelse på organisationens udvikling.
 • Fagligt stolte og dygtige kollegaer med masser af arbejdsglæde og humor.
 • Bred faglig sparring i hverdagen.
 • Attraktive ansættelsesvilkår og fleksible arbejdstider.
 • Løbende kurser og kompetenceløft.
 • Faglig supervision ved ekstern supervisor.
 • Et sagsantal, der ligger indenfor den ramme, der anbefales af Dansk Socialrådgiverforening.

Yderligere information:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at der indhentes offentlig straffeattest og børneattest inden ansættelse.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen er du velkommen til at kontakte områdeleder Christina Schultz på tlf.: [xxxxx].

Ansøgningsfrist 24. juni 2024
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 26
Tiltrædelse snarest muligt eller 1. august 2024

Vi ser frem til at høre fra dig og byde dig velkommen i Nyborg Kommune.

Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø.

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på [xxxxx]
(Den originale annonce kan ses på: [xxxxx]showojob?ofirid=4dd7c50d)
Kilde: [xxxxx]


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Socialrådgiver", og befinder sig i kategorien "Sundhed og forskning".

Arbejdsstedet er beliggende i Nyborg.

Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • Socialrådgiver
 • Nyborg
 • Mandag den 24. juni 2024