Social- og sundhedsassistentelever med merit som SSH - start på hovedforløb uge 02/07 2025

Elev - Haderslev

Vi søger elever til hovedforløbet til social- og sundhedsassistent med start i uge 02 og 07 2025. Du skal være uddannet social- og sundhedshjælper for at kunne søge denne elevplads.

Hovedforløbet veksler mellem skole- og oplæringsperioder. Skoleperioderne foregår på Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa, og oplæringsperioderne foregår i Haderslev Kommune og i regionen.

Oplæringsforløb under uddannelsen
Det Nære Sundhedsvæsen, hvor du kommer i oplæring i hjemmeplejen eller på et plejecenter.

Psykiatrien, hvor du kommer i oplæring i enten regionen eller i kommunalt regi.

Den somatiske praktik, hvor du både kommer i oplæring i kommunalt og regionalt regi (sygehus).

Vi forventer, at du:

 • vil være aktiv lærende og tage medansvar for egen læring i forhold til praktiske oplæringsopgaver, refleksion, simulation, e-learning, digitale færdigheder m.m.
 • vil bidrage til det gode kollegaskab
 • vil være en del af værdifuld hverdag for vores borgere
 • vil være mødestabil og fleksibel.

Efter endt uddannelse kan du arbejde på plejecenter, hjemmepleje, rehabilitering, psykiatrisk afdeling, sygehus og bosteder med sygepleje, rehabilitering og personlig pleje og praktiske opgaver.

Du kan også læse videre med en uddannelse til social- og sundhedsassistent til sygeplejerske, fysioterapeut m.m.

Vi tilbyder:

 • Løn under uddannelsen.
 • Mulighed for voksenelevløn efter gældende regler.
 • Spændende læresteder fordelt i hele Haderslev Kommune.
 • Læringsvejledere på fuld tid som følger dig igennem hele uddannelsen.
 • Struktur på uddannelsen og klare aftaler om uddannelsesforløbet.
 • Mulighed for at være digitech elev.
 • Mulighed for at arbejde med simulation i oplæring.
 • Mulighed for at komme i oplæring i udlandet i 30 dage.

Krav til uddannelsen
For at blive optaget på hovedforløbet til SSA skal du:

 • være uddannet social- og sundhedshjælper
 • have bestået dansk på D-niveau
 • have bestået naturfag på E-niveau.

Uddannelsen som social- og sundhedsassistent varer 2 år, 3 måneder og 2 uger.

Der er mulighed for merit efter gældende regler, hvis du har erhvervserfaring som social- og sundhedshjælper.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn og ansættelse er i henhold til gældende overenskomst.

Du kan få voksenelevløn, hvis du har 1 års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 4 år. Det skal være med mindst 24 timer pr. uge i gennemsnit, for at det tæller som 1 år (arbejde på mellem 8 og 24 timer i gennemsnit om ugen tæller som 50 procent af tiden). Du skal medsende dokumentation for din erhvervserfaring, hvis du opfylder kriterierne.

Ansættelsen vil være betinget af en tilfredsstillende straffeattest.

Tiltrædelse 6. januar 2025 for elever under 25 år og 10. februar 2025 for elever over 25 år.

Har du spørgsmål
Kan du kontakte uddannelseskoordinator Lise Hedegaard på mail: [email protected] eller telefon 20 51 72 85 eller teamleder Ulla Bram på mail: [email protected] eller telefon 29 36 90 70.

Du skal medsende dokumentation for:

 • Eksamensbevis og karakterer som social- og sundhedshjælper.
 • Dokumentation for voksenelevløn, hvis du søger om dette.
 • Opholds- og arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et land uden for EU/Schengen.

Ansøgning
For at komme i gang med uddannelsen skal du indgå en aftale om læreplads med Haderslev Kommune.

Du søger en elevplads ved at sende os din ansøgning med relevante bilag via ansøgningsknappen senest den 2. august 2024. Du kan senest forvente svar på din ansøgning i uge 35 2024.

Ansættelsessamtaler i uge 33.

Haderslev Kommune
Vi understøtter borgernes liv fra de bliver født til de skal her fra. Vi udvikler foreningslivet i samarbejde med de frivillige. Vi skaber rammerne for, at virksomhederne kan udvikle sig. Vi arbejder hver dag for at give de bedste rammer for vækst og velfærd i vores kommune. Derfor er vores ambition, at vi inden 2030 vil have 250 flere i uddannelse, 500 flere indbyggere og 1.000 flere arbejdspladser i Haderslev Kommune.
Alt det kan du blive en del af med et job hos os i Haderslev Kommune.

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=339dedf3)
Kilde: Jobnet.dk


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "SOSU-assistent", og befinder sig i kategorien "Sundhed og forskning".

Arbejdsstedet er beliggende i Haderslev.

Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • SOSU-assistent
 • Haderslev
 • Fredag den 02. august 2024