Social- og sundhedsassistentelever - start på GF2 uge 42 2024

Elev - Haderslev

Om jobbet
Er du 25 år eller derover, har du mulighed for at søge en læreplads med ansættelse på både grundforløb og hovedforløb.

Du starter på grundforløb i uge 42 2024 og fortsætter på hovedforløb i uge 12 2025.

Grundforløbet foregår på Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa. Hovedforløbet veksler mellem skole- og oplæringsperioder. Skoleperioderne foregår på Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa og oplæringsperioderne foregår i Haderslev Kommune og i regionen.

Vi forventer, at du:

 • vil være aktiv lærende og tage medansvar for egen læring i forhold til oplæringsopgaver, refleksion, simulation, e-learning, digitale færdigheder m.m.
 • vil bidrage til det gode kollegaskab.
 • vil være en del af værdifuld hverdag for vores borgere.
 • vil være mødestabil og fleksibel.

Oplæringsforløb i løbet af uddannelsen

 • Det Nære Sundhedsvæsen, hvor du både kommer i oplæring i hjemmeplejen og på et plejecenter.
 • Psykiatrien, hvor nogle kommer i oplæring i regionen, og andre kommer i oplæring i kommunalt regi.
 • Den somatiske oplæring, hvor du både kommer i oplæring i kommunalt og regionalt regi.

Efter endt uddannelse kan du arbejde på plejecenter, hjemmepleje, rehabilitering, psykiatrisk afdeling, sygehus og bosteder med sygepleje, rehabilitering og personlig pleje og praktiske opgaver.

Du kan også læse videre med en uddannelse til social- og sundhedsassistent til sygeplejerske, fysioterapeut m.m.

Vi tilbyder:

 • Løn på både grundforløb og hovedforløb.
 • Mulighed for voksenelevløn efter gældende regler.
 • Spændende læresteder fordelt i hele Haderslev Kommune.
 • Læringsvejledere på fuld tid.
 • Struktur på uddannelsen og klare aftaler om uddannelsesforløbet.
 • Mulighed for simulationsundervisning i oplæring.
 • Mulighed for oplæring i 30 dage i udlandet.

Krav til uddannelsen
For at blive optaget på Grundforløb 2 på social- og sundhedslinjen skal du have bestået dansk og matematik fra 9. klasse (svarende til G-niveau).

For at blive optaget på hovedforløbet til social- og sundhedsassistent skal du have

 • Bestået Grundforløb 2 på social- og sundhedslinjen
 • Bestået dansk på D-niveau
 • Bestået naturfag på E-niveau
 • Erhvervet kompetencer svarende til førstehjælp på mellemniveau
 • Erhvervet kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse.

Uddannelsen som social- og sundhedsassistent
Grundforløbet varer 20 uger og hovedforløbet som social- og sundhedsassistent varer 2 år og 9½ måned. Det er muligt at søge DIGI-Tech Linje.

Hvis du vurderes egnet til anden uddannelse, kan du eventuelt blive tilbudt en anden type læreplads, end den du har søgt.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn og ansættelse er i henhold til gældende overenskomst.

Du kan få voksenelevløn, hvis du har 1 års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 4 år. Det skal være med mindst 24 timer pr. uge i gennemsnit, for at det tæller som 1 år (arbejde på mellem 8 og 24 timer i gennemsnit om ugen tæller som 50 procent af tiden).

Du skal medsende dokumentation for din erhvervserfaring, hvis du opfylder kriterierne.

Har du spørgsmål
Kan du kontakte uddannelseskoordinator Lise Hedegaard på mail: [email protected] eller telefon 20 51 72 85 eller teamleder Ulla Bram på mail: [email protected] eller telefon 29 36 90 70.

Ansøgning
For at komme i gang med uddannelsen skal du søge optagelse på grundforløbet via www.optagelse.dk, og herefter indgår du en uddannelsesaftale med Haderslev Kommune.

Hvis du er 25 år+, skal du sørge for at få have lavet en realkompetencevurdering (RKV) på skolen og medsende denne i din ansøgning.

Du skal medsende dokumentation for:

 • Dansk og matematik fra 9. klasse (svarende til G-niveau).
 • RKV fra Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa.
 • Opholds- og arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et land uden for EU/Schengen.
 • Dokumentation for erhvervserfaring hvis du søger om voksenelevløn.

Ansættelse betinger en acceptabel straffeattest.

Tiltrædelse: 14. oktober 2024.

Du søger en læreplads ved at sende os din ansøgning med relevante bilag via ansøgningsknappen senest den 30. august 2024. Du kan senest forvente svar på din ansøgning i uge 37 2024.

Ansættelsessamtaler i uge 33.

Haderslev Kommune
Vi understøtter borgernes liv fra de bliver født til de skal her fra. Vi udvikler foreningslivet i samarbejde med de frivillige. Vi skaber rammerne for, at virksomhederne kan udvikle sig. Vi arbejder hver dag for at give de bedste rammer for vækst og velfærd i vores kommune. Derfor er vores ambition, at vi inden 2030 vil have 250 flere i uddannelse, 500 flere indbyggere og 1.000 flere arbejdspladser i Haderslev Kommune.
Alt det kan du blive en del af med et job hos os i Haderslev Kommune.

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=6213716e)
Kilde: Jobnet.dk


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "SOSU-assistent", og befinder sig i kategorien "Sundhed og forskning".

Arbejdsstedet er beliggende i Haderslev.

Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • SOSU-assistent
 • Haderslev
 • Mandag den 10. juni 2024