Kære SOSU: Er du til skiftende vagter eller nattearbejde? Vælg selv og gør samtidig en forskel for retspsykiatriske p...

Roskilde

Er du klar til at give dig selv og dit arbejdsliv en ny og spændende dimension?
På afsnit B1 og D2 i den lukkede retspsykiatri ”Udsigten” på [xxxxx] i Roskilde bliver du en del af en arbejdsplads, hvor vi er stolte over at gå på arbejde, fordi vi lykkes med det vi gør.

Patientforløbene er lige så individuelle, som vi er flest, og vi deler succeshistorier med hinanden.

Velkommen til afsnit B1 og D2 i 'Udsigten' Du får din daglige gang i enten afsnit B1 eller D2 i ”Udsigten” - et nyt moderne byggeri i flotte omgivelser ved Roskilde fjord, der skaber nye muligheder for rehabiliterende aktiviteter og tid til kerneopgaven.

Få et kig indenfor og tjek faciliteterne ud her.

Helt overordnet er formålet med patienternes indlæggelse at forebygge ny kriminalitet gennem en sundhedsfaglig indsats. Vores værktøjer er mange men kan fx være kognitiv miljøterapi, relationsdannelse og den motiverende samtale (MI).

Afhængigt af hvad du foretrækker, er der mulighed for, at du kan blive ansat i blandede vagter eller fortrinsvis i nattevagter, hvilket vil have indflydelse på, hvordan dine opgaver og arbejdsdag kommer til at se ud.

Et billede siger mere end tusinde ord. Du kan derfor også få et indblik i vores hverdag på instagram @psykiatrisk.center.scthans.

Opgaver og arbejdsdag i blandede vagter Ønsker du at arbejde i blandede vagter, bliver du kontaktperson for 2-4 patienter og kommer i din hverdag til at arbejde med høj grad af patientinddragelse.

Med afsæt i patientforløbet kommer du, som en del af et tværfagligt team, til at arbejde på at opbygge en recovery-orienteret behandlingsindsats, hvor din arbejdsdag fx kan dreje sig om:

 • at deltage i den daglige pleje og se mulighederne i det tværfaglige samarbejde om komplekse patientforløb
 • at hjælpe patienten med praktiske opgaver (fx kontakte sagsbehandler eller gå på e-boks)
 • at videregive værktøjer til at finde ro samt at hjælpe patienten med at sammensætte en hverdag med meningsfulde aktiviteter for vedkommende (fx motion, hobby eller træning i sociale relationer)
 • at arbejde med motivation (1 til 1 med patienterne) eller støtte et ønske om at blive misbrugsfri


Opgaver og arbejdsdag som nattevagt Bliver du en del af nattevagtsteamet får du ansvaret for at opretholde og udvikle kvaliteten og fagligheden i nattetimerne. Her er fokus på søvnoptimering og beroligelse med henblik på oprettelse og genetablering af normal døgnrytme.

Du arbejder tæt sammen med patientens kontaktteam om pleje, og behandlingsforløbet og har en vigtig rolle ift. at forebygge og reagere på afvigelser fx ift. sygdomsforløb og behandlingsalliance.

I nattetimerne vil dine sygeplejefaglige opgaver desuden omfatte:

 • Medicinhåndtering
 • Håndtering af forekommende sygeplejefaglige problemstillinger i samarbejde med kolleger og/eller ansvarshavende sygeplejerske
 • Forberedelse til kommende dagsaktiviteter
 • Praktiske opgaver og klargøring af afsnittet

Hvordan er det at være social- og sundhedsassistent hos os? Du bliver klædt godt på med mentorordning, kursus i konflikthåndtering og deeskalerende teknikker, samt en skræddersyet introduktion til retspsykiatrien bestående af 5 faglige introduktionsdage, hvor du sammen med andre nye får vejledning og bliver introduceret til retspsykiatri, behandlingsstrategi, vores værktøjer samt meget mere.

Du er aldrig alene! Vi hjælper og sparrer med hinanden. Udover dit team af dygtige af kolleger sikrer den ansvarshavende aften- og natsygeplejerske, at der er faglig sparring at hente.

Du vil opleve et højt fagligt niveau med mulighed for løbende kompetenceudvikling og efteruddannelse indenfor retspsykiatri, recovery, kognitiv terapi, den motiverende samtale og medicinkompetencer.

Hvem er du? Vi forventer først og fremmest at du er autoriseret og ser gerne, at du har psykiatrisk erfaring og medicinkompetencer.

Vi skal nok sørge for at klæde dig godt på til opgaven, men vi ser gerne, at du er:

 • motiveret af at udvikle sygeplejefagligheden
 • indstillet på at udvikle dine kompetencer indenfor retspsykiatrisk behandling
 • god til at byde ind med faglige refleksioner og patientobservationer – store som små


Hvilke løn- og ansættelsesvilkår ansættes du på? Vi aftaler sammen, om du ansættes i blandede vagter eller fortrinsvis nattevagter. For nattevagter er der fx mulighed for 7-7-rul, hvor du arbejder 7 dage og har fri 7 dage. Ønsker du et andet vagtrul, vil der også være mulighed for det.

Du ansættes i henhold til overenskomst for social- og sundhedspersonale. Du er under ansættelsen omfattet af den til enhver tid gældende arbejdstidsaftale indgået mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og FOA.

Tiltrædelse ønskes snarest muligt eller efter aftale. Tiltrædelsesdatoen aftaler vi sammen.

Har vi vakt din interesse? Du er mere end velkommen til at kontakte chefsygeplejerske Marianne Friis Lindegaard på[xxxxx]eller på [xxxxx] hvis du er nysgerrig på det at arbejde i retspsykiatrien eller har spørgsmål til stillingen.

Ellers så send os en motiveret ansøgning og et CV via linket på siden snarest muligt men senest den 14. juni 2024. Skriv meget gerne i din ansøgning, om du ønsker blandede- eller nattevagter.

Vi ser frem til at læse din ansøgning og indkalder til samtaler løbende.

Kilde: [xxxxx]


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "SOSU-assistent", og befinder sig i kategorien "Sundhed og forskning".

Arbejdsstedet er beliggende i Roskilde.

Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • SOSU-assistent
 • Roskilde
 • Fredag den 14. juni 2024