Social- og sundhedshjælperelever - start på hovedforløb uge 46 2024

Elev - Haderslev

Vi søger social- og sundhedshjælperelever med start på hovedforløb i uge 46 2024.

Hovedforløbet veksler mellem skole- og oplæringsperioder. Skoleperioderne foregår på Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa, og oplæringsperioderne foregår i Haderslev Kommune.

Oplæring foregår på et plejecenter/hjemmepleje.

Vi forventer, at du:

 • vil være aktiv lærende og tage medansvar for egen læring i forhold til oplæringsopgaver, refleksion, simulation, e-learning, digitale færdigheder m.m.
 • vil bidrage til det gode kollegaskab
 • vil være en del af værdifuld hverdag for vores borgere
 • vil være mødestabil og fleksibel.

Efter endt uddannelse kan du arbejde på et plejecenter, hjemmepleje, bosted m.m. med personlig pleje, rehabilitering og delegerede sygeplejeopgaver.

Vi tilbyder:

 • Løn under uddannelsen.
 • Mulighed for voksenelevløn efter gældende regler.
 • Spændende læresteder fordelt i hele Haderslev Kommune.
 • Læringsvejledere på fuld tid som følger dig igennem hele uddannelsen.
 • Struktur på uddannelsen og klare aftaler om uddannelsesforløbet.
 • Mulighed for at arbejde med simulation i oplæringstiden.
 • Mulighed for at komme i oplæring i udlandet i 30 dage.

Krav
For at blive optaget på hovedforløbet til social- og sundhedshjælper skal du opfylde:

 • Bestået 9. kl. i dansk og matematik.
 • Bestået Grundforløb 2 på social- og sundhedslinjen i retning social- og sundhedshjælper eller have gennemfør en gymnasial uddannelse.
 • Erhvervet kompetencer svarende til førstehjælp på mellemniveau.
 • Erhvervet kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse.

Uddannelsen som social- og sundhedshjælper:

Varer samlet 1 år og 2 måneder.

37 timer ugentligt.

Tiltrædelse 11. november 2024.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn og ansættelse er i henhold til gældende overenskomst. Vi tilbyder voksenelevløn efter gældende regler på hovedforløbet, når du er 25+.

Har du spørgsmål
Kan du kontakte uddannelseskoordinator Lise Hedegaard på mail: [email protected] eller telefon 20 51 72 85 eller teamleder Ulla Bram på mail: [email protected] eller telefon 29 36 90 70.

Du skal medsende dokumentation for:

 • Bevis for grundforløb 2.
 • Dansk og matematik fra 9. klasse (svarende til G-niveau) samt relevante andre eksamenspapirer.
 • RKV fra Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa, hvis du er 25+.
 • Opholds- og arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et land uden for EU/Schengen.
 • Dokumentation for erhvervserfaring hvis du søger om voksenelevløn.

Ansættelse er betinget af en acceptabel straffeattest.

Ansøgning
Hvis du er 25+, skal du sørge for at have en realkompetencevurdering (RKV) som laves på SOSU-SYD og denne bedes medsendt i ansøgningen eller eftersendes snarest.

Du søger en læreplads ved at sende os din ansøgning med relevante bilag via ansøgningsknappen senest den 2. august 2024.

Du vil senest modtage endeligt svar på din ansøgning i uge 35/2024.

Ansættelsessamtaler i uge 33.

Haderslev Kommune
Vi understøtter borgernes liv fra de bliver født til de skal her fra. Vi udvikler foreningslivet i samarbejde med de frivillige. Vi skaber rammerne for, at virksomhederne kan udvikle sig. Vi arbejder hver dag for at give de bedste rammer for vækst og velfærd i vores kommune. Derfor er vores ambition, at vi inden 2030 vil have 250 flere i uddannelse, 500 flere indbyggere og 1.000 flere arbejdspladser i Haderslev Kommune.
Alt det kan du blive en del af med et job hos os i Haderslev Kommune.

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=64ef90e5)
Kilde: Jobnet.dk


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "SOSU-hjælper", og befinder sig i kategorien "Sundhed og forskning".

Arbejdsstedet er beliggende i Haderslev.

Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • SOSU-hjælper
 • Haderslev
 • Mandag den 10. juni 2024