Fuldtidsansat Bådmand-/kvinde til Redningsstation Rønne - Genopslag

Rønne

Brænder du for at gøre en forskel og hjælpe andre mennesker i nød? Så er det måske dig, vi
søger som bådmand-/kvinde ved Redningsstation Rønne.

Om os

Kystredningstjenesten udfører hele året igennem mange forskellige redningsaktioner, og når alarmen lyder er det vigtigste, at alle kender hinanden, ved hvilken opgave de skal udføre og at de stoler på hinanden. Det er et fællesskab, som bringer en stolthed med sig og vi arbejder målrettet på at gøre Kystredningstjenesten til en af verdens bedste.

Om stillingen

Du indgår i beredskabet på stationen, og har sammen med dine kolleger til opgave at gøre farvandet ud for Rønne til et mere sikkert sted. Desuden deltager du i aktioner og øvelser. Sammen med de øvrige fastansatte sørger du for, at gennemføre diverse tjek på stationens materiel.

Om dig

For at kunne komme i betragtning til stillingen er det et krav, at du har erhvervet Sundhedsbevis for Søfarende uden begrænsninger (Blå bog) og, at du ikke har forhold på din straffeattest, der er uforenlige med tjeneste i Kystredningstjenesten.

Det vil være en fordel, at du har bevis som kystskipper eller fiskeskipper af 3. grad.

Har du ikke allerede kyst- eller fiskeskipperbevis er det en forudsætning, at du har fornøden maritim erfaring til optagelse på skipperskole og at du er villig til at gennemføre kystskipperuddannelsen i Skagen inden for de første 2 års ansættelse.

Som bådmand-/kvinde skal du kunne begå dig på havet i alt slags vejr og under alle typer af
redningsaktioner. Det er et krav, at du kan stille på stationen indenfor 10 minutter, når alarmen lyder.

Ansættelsesvilkår

Du bliver ansat og aflønnet efter den gældende organisationsaftale for redningspersonale ved redningsstationerne under Forsvarsministeriet mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Foreningen af Danske Redningsmænd samt Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer, Det statslige område.

Basisløn inklusiv centralt forhandlede tillæg og tillæg for duelighedsbevis er 32.671,91 kr. pr. måned. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Dit faste tjenestested vil være på Redningsstation Rønne.

Ansøgningsfristen er den 23. juni 2024. Stillingen ønskes besat pr. 1. juli 2024 eller snarest muligt.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a. at du skal fremvise din straffeattest, og at du som ansat har pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om arbejdspladsen og arbejdsopgaverne i stillingen, er du velkommen til at kontakte stationsleder Claus Jacobsen på telefon[xxxxx]eller mail: [xxxxx]

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen på telefon[xxxxx].

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed optimerer opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Redningsstation Rønne
Redningsstation Rønne er en del af Kystredningstjenesten, som er en enhed i Søværnets 3. Eskadre. Der er i alt 21 redningsstationer fordelt over hele Danmark, og der er ca. 200 redningsfolk ansat.

Redningsstation Rønne er normeret til 3 fuldtidsansatte, 8 rådighedsansatte og 3 reserve
redningsmænd. Redningsstation Rønne har tjenesteadresse på Skærvekajen 1, 3700 Rønne.

Kilde: [xxxxx]


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Ufaglært", og befinder sig i kategorien "Industri, håndværk og teknik".

Arbejdsstedet er beliggende i Rønne.

Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
  • Ufaglært
  • Rønne
  • Søndag den 23. juni 2024